Chính sách, pháp luật

48 đồng chí trúng cử ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh An Giang

25/09/2020 09:08

Chiều 24-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang đã bầu 48 đồng chí vào ban chấp hành (BCH) tỉnh An Giang lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025)

Tại đại hội này, BCH Đảng bộ tỉnh An Giang giới thiệu (55 đồng chí, bầu lấy 48 đồng chí), khuyết 03, những đồng chí có tên sau đã trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang (xếp thứ tự theo A, B, C...):

1. Tầng Phú An

2. Nguyễn Như Anh

3. Nguyễn Thanh Bình

4. Phan Văn Cường

5. Huỳnh Thành Danh

6. Trần Thị Ngọc Diễm

7. Nguyễn Hồng Đức

8. Lê Xuân Hải

9. Trần Quang Hiền

10. Thái Minh Hiển

11. Nguyễn Khánh Hiệp

12. Võ Minh Hoàng

13. La Hồng

14. Nguyễn Tiếc Hùng

15. Đinh Thị Việt Huỳnh

16. Trần Thị Thanh Hương

17. Trần Quốc Khánh

18. Đỗ Tấn Kiết

19. Nguyễn Văn Lèo

20. Cao Quang Liêm

21. Châu Văn Ly

22. Võ Nguyên Nam

23. Lưu Vĩnh Nguyên

24. Trần Thanh Nhã

25. Nguyễn Văn Nhiên

26. Lê Văn Nưng

27. Nguyễn Thiện Phú

28. Lê Văn Phước

29. Lê Bích Phượng

30. Lê Minh Quang

31. Nguyễn Tấn Rạng

32. Đặng Thị Hoa Rây

33. Lâm Thành Sĩ

34. Võ Thị Siêu

35. Trình Lam Sinh

36. Lâm Thành Sol

37. Phạm Minh Tâm

38. Nguyễn Phú Tân

39. Huỳnh Quốc Thái

40. Võ Văn Thắng

41. Lâm Quang Thi

42. Nguyễn Thị Minh Thuý

43. Trần Anh Thư

44. Ngô Công Thức

45. Nguyễn Duy Toàn

46. Hồ Ngọc Trường

47. Võ Thị Ánh Xuân

48. Ngô Hồng Yến

Sáng nai ngày 25/9, Đại hội tiến hành bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng lần thứ XIII...

TVB