Chính sách, pháp luật

Cán bộ, công chức và nhân dân cho ý kiến về đề nghị khen thưởng cấp Nhà Nước thường xuyên và đột xuất năm 2017

09/01/2018
Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính Trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng và Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức và thi đua, khen thưởng.

Để việc khen thưởng đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, chính xác, phát huy tác dụng. Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã ban hành công văn số 76 và 77 nhằm đăng tải danh sách để nhân dân cùng tham gia đóng góp ý kiến đối với các trường hợp đề nghị khen thưởng cấp Nhà Nước thường xuyên và đột xuất năm 2017.

1. Danh sách đề nghị khen thưởng cấp Nhà Nước thường xuyên kèm theo CV số 76: (click xem tại đây)

2. Danh sách đề nghị khen thưởng cấp Nhà Nước đột xuất kèm theo CV số 77: (click xem tại đây)

Mọi thông tin đóng góp của nhân dân xin gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

Địa chỉ: số 01, đường Lê Quý Đôn, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Hoặc qua địa chỉ Email: bantdkt@angiang.gov.vn

Thời gian nhận thông tin kể từ ngày 14/7 đến hết ngày 30/7/2017.