Chính sách, pháp luật

Hội Nông dân tỉnh tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam 2017.

10/01/2018
Trong những năm gần đây, công tác phổ biên giáo dục pháp luật đã được Đảng và Nhà nước rất quan tâm, coi là nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân...

Chiều ngày 06/11/2017, tại hội trường Hội Nông dân tỉnh, Trung tâm Tư vấn Phát luật - Hội Nông dân tỉnh tổ chức buổi tuyên truyền Ngày Pháp luật Việt Nam 2017 cho tất cả cán bộ-nhân viên cơ quan Hội Nông dân tỉnh.

Đồng chí Võ Chí Hùng - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh - Kiêm Giám Đốc Trung tâm Tư vấn Phát luật phát biểu ôn lại truyền thống. Mục đích của Ngày Phát luật là nhằm tôn vinh Hiến pháp và pháp luật, giáo dục ý nghĩa thượng tôn pháp luật đối với tất cả công dân Việt Nam.

Tại buổi tuyên truyền Hội Nông dân tỉnh đã thông tin những nội dung cơ bản của Luật Hợp tác xã 2012 đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 4 ngày 20/11/2012 thông qua và ban hành Luật HTX số 23/2012/QH13 (Luật Hợp tác xã 2012) có hiệu lực thi hành từ 01 tháng 7 năm 2013, thay thế Luật HTX số 18/2003/QH12 (Luật Hợp tác xã 2003). Với mục tiêu nhằm khuyến khích và phát triển mô hình HTX kiểu mới, đồng thời định hướng phát triển các HTX hiện có hoạt động theo đúng bản chất HTX. Hoạt động nhằm mục đích tập trung mang lại lợi ích cho thành viên thông qua việc cam kết cung ứng, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ, việc làm theo nhu cầu của thành viên. So với Luật HTX 2003 thì Luật HTX 2012 có những điểm mới cụ thể sau:

Luật HTX năm 2012: có 9 chương và 64 điều. Trong khi Luật HTX năm 2003 có 10 chương và 52 điều;cTrong khi Luật HTX năm 2003 những thành viên đóng góp vốn trong HTX thì gọi là xã viên HTX thì hiện nay thống nhất gọi là thành viên HTX (Điều 2); Luật cho phép khi HTX phát triển ở trình độ cao hơn thì hình thành doanh nghiệp của HTX (Điều 3); Người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam có thể là thành viên HTX (Điều 13); Số vốn góp của các thành viên không vượt quá 20% vốn Điều lệ của HTX trong khi đó Luật HTX năm 2003 quy định Góp vốn theo quy định của Điều lệ hợp tác xã; mức vốn góp không vượt quá 30% vốn điều lệ của hợp tác xã; Trước gọi là Chủ nhiệm HTX nay gọi là Giám đốc HTX hoặc Tổng giám đốc HTX..... Về thi đua khen thưởng hiện nay thực hiện theo Luật thi đua khen thưởng và các quy định khác của pháp luật hiện hành... Điều quan trọng nhất của Luật HTX năm 2012 quy định rõ hơn về chức năng quản lý nhà nước về chuyên ngành và liên minh HTX.

TVB