Chính sách, pháp luật

Thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

26/07/2021 15:53

Ngày 24/7, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang vừa có thông báo kết luận số 324/TB-VPUBND, thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình tại buổi họp tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

Theo thông báo kết luận, ngày 23 tháng 7 năm 2021, tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình - Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh chủ trì cuộc họp trực tuyến về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình - Trưởng ban Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh kết luận như sau: 

UBND tỉnh đánh giá cao và biểu dương các địa phương thời gian qua đã triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, qua đó góp phần kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, đến thời điểm hiện tại tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn vẫn được kiểm soát tốt.

Tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch, triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg chưa nghiêm. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình – Trưởng ban BCĐ tỉnh chỉ đạo: 

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố, cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân tăng cường đề cao cảnh giác, tuyệt đối không chủ quan lơ là; nâng mức cảnh báo cao nhất trong công tác phòng, chống dịch tại địa phương với mục tiêu là phải tập trung ngăn chặn, kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh...

Tải về: Thông báo kết luận số 324/TB-VPUBND

BBT