Chủ trương – chính sách

An Giang: Thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế cho hội viên, nông dân

29/10/2019 10:50

Hội Nông dân tỉnh đã triển khai hiệu quả chương trình phối hợp với Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh vận động hội viên, nông dân tham gia BHXH tự nguyện, Bảo hiểm y tế (BHYT), góp phần thực hiện thành công lộ trình BHYT toàn dân.

Xác định công tác tuyên truyền, vận động là một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu nhằm thực hiện mục tiêu tăng tỉ lệ đối tượng nông dân tham gia chính sách BHXH tự nguyện, BHYT. Từ năm 2016 đến 2019, Hội Nông dân tinh phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, tổ chức được 26 cuộc đối thoại trực tiếp vận động cán bộ, hội viên, nông dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại địa bàn các xã nông thôn mới của tỉnh. Mỗi cuộc có khoảng 70 - 80 người tham dự. Qua đó thông tin đến hội viên, nông dân các nội dung về mức đóng, phương thức đóng và quyền lợi của người dân khi tham gia BHYT theo hộ gia đình, các quy định mới về đối tượng tham gia, mức đóng, phương thức đóng và quyền lợi của người dân khi tham gia BHXH tự nguyện. Đồng thời tạo cơ hội để hội viên, nông dân tham gia cùng đối thoại, trao đổi trực tiếp với cán bộ làm công tác BHXH về các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người tham gia BHXH, BHYT tự nguyện… Qua cuộc đối thoại nhằm nâng cao nhận thức về quyền lợi, trách nhiệm tham gia BHXH, BHYT của hội viên, nông dân. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân các cấp trong việc góp phần tuyên truyền đến hội viên, nông dân nâng cao nhận thức về BHXH và BHYT để tự giác tham gia.

Toàn tỉnh hiện có 180 Đại lý thu BHXH, BHYT với 1.170 điểm thu và 1.220 nhân viên Đại lý thu đây là lực lượng nòng cốt trong công tác truyền thông, giúp hội viên, nông dân nhận thức rõ hơn, đầy đủ hơn về chính sách BHXH, BHYT, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT; phối hợp tổ chức 133 cuộc tuyên truyền, với 7.674 người tham dự, vận động 2.959 người tham gia BHXH tự nguyện. Số người tham gia BHXH bắt buộc 110.083 người (đạt 97,80% chỉ tiêu) trên 14,7 triệu người tham gia cả nước; có 8.967 người tham gia BHXH tự nguyện (đạt 91,43% chỉ tiêu) trên 437.000 người tham gia cả nước; có 1.653.804 người tham gia BHYT (đạt 96,81% chỉ tiêu), bao phủ 82,63% dân số trên 2.168.605 dân so cả tỉnh.

Thời gian qua, các mô hình tuyên truyền đã phát huy có hiệu quả như: Mô hình tuyên truyền, đối thoại trực tiếp với hội viên, nông dân theo hình thức, chủ đề “Nói cho bà con nghe, lắng nghe bà con nói”; Mô hình “Dân vận khéo” thực hiện rà soát đối tượng thân nhân đảng viên chưa tham gia BHYT và hội viên, nông dân, thân nhân hội viên, nông dân tham gia BHYT; Mô hình “Tuyên truyền lưu động tuyên truyền, tư vấn và phát hành thẻ BHYT tại chỗ” để tạo điều kiện tư vấn chính sách cho hội viên, nông dân và nâng cao hiệu quả hoạt động phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT; Mô hình con đường BHYT, ấp tham gia BHYT, xã tham gia BHYT.

Mô hình đối thoại, tuyên truyền trực tiếp là một trong những hình thức tuyên truyền mang lại hiệu quả cao, kênh thông tin giao tiếp trực tiếp giữa người nói và người nghe, phản ánh những vấn đề cụ thể, thiết thực mang tính thời sự, những thông tin mới, nâng cao nhận thức, hình thành niềm tin, giúp cho hội viên, nông dân hiểu, nhớ và hưởng ứng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình góp phân đảm bảo an sinh xã hội tỉnh nhà.

TVB
Nông thôn An Giang