Chủ trương – chính sách

Bồi dưỡng Nghiệp vụ cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở

07/08/2019 10:16

Sáng ngày 07/8/2019, Hội Nông dân huyện phối hợp với trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Chợ Mới khai giảng lớp bồi dưỡng Lý luận Chính trị và nghiệp vụ Nông vận năm 2019 cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở.

Đến dự khai giảng có đồng chí Huỳnh Văn Khuẩn, Huyện ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Thị Ánh Hồng, Phó Giám đốc trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, đồng chí Nguyễn Văn Trí, HUV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện; Thường trực Hội Nông dân huyện; Chủ tịch, phó Chủ tịch Hội Nông dân 16 xã, 02 thị trấn và 142 chi hội trưởng, chi hội phó nông dân các ấp.

Thời gian 03 ngày, các học viên sẽ nghiên cứu các chuyên đề về Hệ thống chính trị Việt Nam; Công tác Tổ chức - Xây dựng Hội Nông dân Việt Nam; Vận động Nông dân phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại; 3 nhiệm vụ đột phá trong việc xây dựng các loại hình nhóm, Tổ Hợp tác, Câu Lạc bộ nông dân;Triển khai Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam; Triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023; Triển khai pháp luật về hụi và tín dụng đen; Kết quả thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2016-2019; Những vấn đề cơ bản về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế;Chương trình cho vay với lãi suất ưu đãi; đặc biệt Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh; Bí thư Huyện uỷ, lãnh đạo Uỷ ban nhân dân, ban, ngành, đoàn thể huyện đối thoại với nông dân.    

 Lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng tuyên truyền, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ, công tác Hội và phong trào nông dân huyện nhà.

Lê Phụng.

Hội nghị sơ kết công tác Hội 6 tháng năm 2020