Chủ trương – chính sách

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư về hỗ trợ thu hoạch, vận chuyển, thu mua nông sản giai đoạn 2021 - 2022

16/09/2021 09:17

Trước đó, ngày 08/9/2021, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến về định hướng hoạt động của các Tổ phản ứng nhanh cấp xã trong hỗ trợ thu hoạch, vận chuyển, thu mua nông sản và triển khai tổ chức liên kết tiêu thụ trong sản xuất lúa giai đoạn 2021 – 2022.

Sau khi nghe báo cáo của Sở, ban ngành và các đại biểu tham dự cuộc họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư có ý kiến kết luận như sau:

Tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, do đó đề nghị các địa phương chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó với dịch Covid-19 theo các cấp độ khác nhau, cụ thể: Vùng áp dụng Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020, vùng áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 và vùng trở lại trạng thái bình thường mới (có tính đến đối tượng đã tiêm vắc-xin phòng, ngừa dịch Covid-19 và đối tượng chưa tiêm vắc-xin phòng, ngừa dịch Covid-19).

Ủy ban nhân dân huyện, thị xã và thành phố (gọi tắt là cấp huyện) chủ động trong chỉ đạo xây dựng kế hoạch phục hồi kinh tế ở địa phương trong lĩnh vực nông nghiệp (triển khai tới cấp xã) theo các kịch bản trên. Để thực hiện nội dung này, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Y tế và các cơ quan liên quan có hướng dẫn khung để cấp huyện triển khai thực hiện.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Phối hợp Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Hội Nông dân tỉnh và cơ quan liên quan đề xuất UBND tỉnh về Kế hoạch phát động phong trào thi đua - khen thưởng Chuyên đề về hỗ trợ cung ứng, sản xuất và tiêu thụ nông sản, đặc biệt là trong điều dịch bệnh Covid- 19 (với sự tham gia của: nhà nước, doanh nghiệp, ngân hàng, các đại lý, cơ sở sản xuất, tổ chức kinh tế hợp tác, thương lái, nông dân và các thành phần khác có liên quan tham gia hỗ trợ chuỗi sản xuất nông, thủy sản); Tổng hợp ý kiến của các xã, cơ quan liên quan tại Hội nghị này để chuyển đến cơ quan thẩm quyền xem xét, giải quyết; trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo, đề xuất UBND tỉnh.

Về đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có cơ chế hỗ trợ kinh phí cho Tổ phản ứng nhanh cấp huyện, cấp xã nhằm đảm bảo hoạt động hiệu quả của Tổ: Giao Sở Tài chính đề xuất UBND tỉnh.

Đề nghị UBND cấp huyện: Chỉ đạo UBND cấp xã bổ sung thành viên là đại diện Hội Nông dân cấp xã vào Tổ phản ứng nhanh cấp xã. Các thành viên Tổ phản ứng nhanh cấp xã có kết nối Zalo để thường xuyên trao đổi để xử lý nhanh công việc, có phân công nhiệm vụ cụ thể để giảm áp lực cho thành viên của Tổ. Tổ phản ứng nhanh này có phân công cho thành viên (có thể là nhân viên của Tập đoàn Lộc Trời tham gia Tổ phản ứng nhanh) làm nhiệm vụ hỗ trợ nông dân đưa sản phẩm nông sản của xã, phường, thị trấn lên sàn giao dịch điện tử. Trường hợp Tổ phản ứng nhanh chưa đưa được sản phẩm lên sàn giao dịch điện tử, đề nghị Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Phòng Kinh tế) hoặc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ kết nối tiêu thụ nông sản.

Về sàn giao dịch nông sản điện tử: Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên hỗ trợ hướng dẫn nông dân (thông qua các Tổ phản ứng nhanh) đưa sản phẩm nông sản của nông dân lên sàn giao dịch điện tử.

Về thương mại điện tử: Giao Sở Công Thương tiếp tục đưa các sản phẩm nông sản của tỉnh lên sàn thương mại điện tử để hỗ trợ nông dân và doanh nghiệp trong tiêu thụ nông sản thông qua các kênh quảng bá, giới thiệu sản phẩm của ngành Công Thương.

Về dịch vụ nông nghiệp: Đề nghị Tập đoàn Lộc Trời xây dựng phần mềm ứng dụng phù hợp trong điều kiện dịch Covid-19 để cung cấp dịch vụ hỗ trợ nông dân tìm hiểu về Chương trình 123 và nông dân có thể đăng ký dịch vụ thông qua phần mềm này; đồng thời, Tập đoàn Lộc Trời cần làm rõ ý nghĩa của Chương trình 123 để nông dân, thành viên Tổ phản ứng nhanh nắm được mục tiêu, ý nghĩa của Chương trình này để tổ chức triển khai thí điểm trong vụ Thu Đông năm 2021 và triển khai đại trà trong vụ Đông Xuân 2021 - 2022.   

Về thí điểm triển khai “4 Xanh và 1V” (vùng “xanh”, sản phẩm “xanh”, bao bì “xanh”, thương lái “xanh” và có tiêm vắc-xin phòng, ngừa dịch Covid-19): Đề nghị UBND cấp huyện tổng hợp danh sách là doanh nghiệp, cơ sở, đại lý, thương lái, tài xế, chủ máy, công nhân, nông dân,.. tham gia chuỗi cung ứng, sản xuất, tiêu thụ, sơ chế, chế biến và vận chuyển nông, lâm, thủy sản (trừ những đối tượng trên 65 tuổi trở lên sẽ được ưu tiên tiêm phòng theo hướng dẫn của Sở Y tế) gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh.

TVB (theo TB của VP UBND)