Chủ trương – chính sách

Tỉnh Ủy An Giang: Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

02/08/2019 10:52

Sáng nay ngày 01/8/2019, Ban Thường vụ Tỉnh Ủy An Giang tổ chức Hội nghị 50 năm thực hiện di chúc Hồ Chí Minh và sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Tham dự có đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh Ủy An Giang, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội; đồng chí Lê Văn Nưng, UV. BTV Tỉnh Ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang; đồng chí Thần Thị Thanh Hương, UV. BTV Tỉnh Ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy, cùng tất cả các Ban ngành Đoàn thể cấp tỉnh, đại diên các huyện thị thành ủy, Ban tuyên giáo huyện, thị, thành ủy.

Hội nghị đã nghe báo cáo tóm tắt về 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thi 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Có 6 tham luận của các huỵện, thị và các ngành và phát biểu của UBND tỉnh. Kết luận hội nghị đồng chí Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh Hội nghị diễn ra trong bối cảnh cả nước tập trung chỉnh đốn Đảng một cách mạnh mẽ và chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, mang một ý nghĩa to lớn và thiết thực; đồng thời đề nghị các ban ngành, huyện, thị, thành cần tập trung một số việc như sau:

Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, rộng khắp trong cán bộ, nhân dân trong tỉnh. Chú trọng đổi mới nội dung và hình thức vận động nhân dân, phù hợp với từng thành phần, đối tượng. Phát huy sự đóng góp của nhân dân vào công cuộc xây dựng quê hương An Giang giàu đẹp. Giúp đỡ nhân dân, nâng cao trình độ phát triển kinh tế. Tạo điều kiện nâng cao mặt bằng văn hóa cho nhân dân. Nâng cao vai trò của Đảng trong phục vụ nhân dân. Nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong công cuộc xây dựng quê hương An Giang theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn hiện nay./.

Hùng Cường.

Chi tổ hội nghề nghiệp xã Ô Long Vĩ - Châu Phú