Dịch vụ hỗ trợ sản xuất

Tăng cường công tác tiếp thị, quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của nông dân giỏi trong tỉnh

05/04/2019 14:38

Bên cạnh tăng cường quảng bá sản phẩm nông sản nông dân giỏi, Hội Nông dân tỉnh còn xây dựng mô hình cửa hàng nông nghiệp an toàn, dự kiến khai trương trong tháng 4/2019, trên địa bàn xã Mỹ An, huyện Chợ Mới

Nhằm giúp nông dân giỏi trong tỉnh giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ những sản phẩm nông nghiệp an toàn, tiêu biểu, là thế mạnh đặc trưng địa phương, đây là những sản phẩm đã đạt giải từ các lần Hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tỉnh An Giang do Hội Nông dân tỉnh tổ chức hằng năm, được quảng bá trên trang website Hội Nông dân tỉnh An Giang thời gian tới.

Các sản phẩm tiêu biểu dự kiến sẽ được giới thiệu trên trang Website gồm: rau an toàn, bắp non, khoai cao, trái chúc, xoài thơm, xoài VietGap, bưởi da xanh, dưa lưới, khô cá tra phòng, khô cá lốc, mắm đặc sản, nếp Phú Tân, gạo hữu cơ, lúa giống Phú Nông, cá nàng hai…đây là những sản phẩm đạt giải trong hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tỉnh An Giang từ năm 2016 đến năm 2018.

Sản phẩm rau an toàn của tổ sản xuất rau phường Vĩnh Mỹ, Tp. Châu Đốc

Đây là cơ hội và điều kiện thuận lợi để Hội Nông dân tỉnh quảng bá sản phẩm tiêu biểu của nông dân giỏi đến người tiêu dùng. Qua đó nâng cao vai trò, sứ mệnh của Hội Nông dân An Giang trong “Hướng dẫn nông dân liên kết làm ăn, làm giàu”. Hy vọng thời gian tới sẽ có nhiều đối tác kinh doanh liên hệ và tiêu thụ những sản phẩm nông nghiệp an toàn của nông dân giỏi, góp phần đưa nông sản trong tỉnh được tiếp cận với người tiêu dùng nhanh chóng, với thế mạnh đặc trưng của tỉnh có gần 70% nông dân sống bằng nghề nông nghiệp, được cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống./.

Ngọc Dung