Dịch vụ hỗ trợ sản xuất

Triển khai công tác dạy nghề và dịch vụ hỗ trợ nông dân

24/02/2020 14:36

Trong năm 2020, Trung tâm dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân-trực thuộc Hội Nông dân tỉnh, tiếp tục tổ chức các lớp dạy nghề ngắn hạn cho nông dân, kết hợp hỗ trợ hoạt động đầu vào, từng bước giúp nông dân bao tiêu đầu ra hàng hóa nông sản.

Theo đó, trong năm 2020, Trung tâm dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân (DN & HTND) phấn đấu tổ chức đào tạo nghề thường xuyên (dưới 3 tháng) cho 800 lao động nông thôn với các ngành nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp. Trong đó, tập trung chủ yếu các ngành nghề như: Kỹ thuật trồng và thiết kế vườn; kỹ thuật trồng các loại nấm; kỹ thuật trồng rau an toàn; kỹ thuật nuôi bò; kỹ thuật chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học; kỹ thuật sản xuất và nuôi lươn; kỹ thuật phun thuốc và sửa chữa máy phun thuốc bảo vệ thực vật....đồng thời tổ chức đào tạo trình độ sơ cấp nghề lao động về kỹ thuật trồng rau an toàn và chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Hoc viên tham dự lớp trồng rau màu an toàn tại xã Mỹ Hòa Hưng, Tp Long Xuyên do Trung tâm DN & HTND tỉnh tổ chức

Trung tâm tiếp tục mở rộng và duy trì các hoạt động phối hợp với các công ty, doanh nghiệp trong phối hợp triển khai các cuộc hội thảo mở rộng đại lý và hội thảo đầu bờ, cung ứng phân bón trả chậm cho nông dân thông qua các mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã (THT, HTX) trong toàn tỉnh. Dự kiến trong năm, cung ứng phân bón hữu cơ trả chậm cho nông dân thông qua các THT, HTX có nhu cầu từ 50-100 tấn. Xây dựng mô hình cung ứng phân bón hữu cơ và bao tiêu sản phẩm của nông dân (lúa hữu cơ), với diện tích 50-70 ha; đồng thời Trung tâm phối họp cùng với công ty cổ phần hữu cơ Đồng Tháp, triển khai kế hoạch hợp đồng bao tiêu sản phẩm mè đen cho các THT, HTX, diện tích 500-1000 ha.

Trung tâm DN & HTND tỉnh ký kết chương trình phối hợp với Công ty phân bón Bình Điền II, hỗ trợ cung ứng phân bón cho nông dân.

Tiiếp tục phát huy kết quả đạt được trong năm 2019, Trung tâm DN & HTND tỉnh An Giang tiếp tục không ngừng đẩy mạnh các hoạt động dạy nghề và hỗ trợ nông dân trong năm 2020, từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, đáp ứng nhu cầu học nghề và hỗ trợ nông dân đúng theo chức năng, nhiệm vụ được giao./.

Ngọc Dung