Đời sống – xã hội

Hiệu quả từ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân An Giang

09/01/2018
Trong 6 tháng đầu năm 2017, Quỹ hỗ trợ nông dân của tỉnh đã tăng 3,3 tỷ đồng, nâng tổng số nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân toàn tỉnh lên 16,8 tỷ đồng, đạt 144% chỉ tiêu Trung ương Hội Nông dân Việt Nam giao 2017.

Nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) trên địa bàn tỉnh đã giúp cho hàng nghìn lượt hộ được vay vốn với lãi suất ưu đãi đầu tư phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn, từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới.

Để nguồn vốn vay sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh chú trọng cho vay theo các dự án, mô hình điểm có sự liên kết của các tổ hợp tác, câu lạc bộ sản xuất, nhóm hộ, trang trại. Đến nay, tổng nguồn vốn của Quỹ HTND trên địa bàn tỉnh là 16,795 tỷ đồng (trong đó, nguồn vốn của Trung ương ủy thác là 7,33 tỷ đồng, còn lại là nguồn vốn của 3 cấp, tỉnh, huyện và xã). Hiện trên địa bàn tỉnh có 658 hộ vay với tổng dư nợ là 13,837 tỷ đồng của 18 dự án được thực hiện nhờ nguồn vốn Quỹ (HTND), mang lại thu nhập cao cho người nông dân như: Dự án trồng xoài theo tiêu chuẩn VietGap xã Bình Phú Xuân - Chợ Mới với số tiền là 700 triệu đồng cho 35 hộ vay, hiện dự án nầy đã nhân rộng ra các xã Mỹ Hiệp, xã Tấn Mỹ - huyện Chợ Mới; Mô hình sản xuất lò thuộc dự án phát triển làng nghề lò tại xã Long Điền B - Chợ Mới với số tiền là 700 triệu đồng cho 22 hộ vay mô hình nầy đã đem lại hiệu quả, cải thiện thu nhập cho những hộ không có đất sản xuất và giải quyết việc làm thường xuyến cho hơn 44 lao động địa phương; Mô hình chuyển đổi sản xuất từ lúa, vườn tạp không hiệu quả sang trồng cây ăn trái thuộc dự án trồng cây ăn trái theo hướng an toàn tại xã Định Thành - Thoại Sơn cho thu nhập gấp 1,5 lần so với trồng lúa; Mô hình nuôi lươn trong bồn tại phường Mỹ Thới - Tp. Long Xuyên… Ngoài ra Quỹ HTND còn đầu tư cho Tổ hợp tác sản xuất chăn nuôi bò, nuôi dê, trồng rau màu theo hướng an toàn, hỗ trợ vốn mở cửa hàng bán rau sạch… Đây là những mô hình bước đầu đã đem lại hiệu quả cho nông dân, cũng như tiếp thêm nguồn vốn, thêm động lực để nông dân mở rộng đầu tư sản xuất, các sản phầm làm ra đáp ứng nhu cầu thị trường, tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập gia đình, một số hộ có thêm nguồn lực đầu tư cho con em họ học hành.

Có thể thấy, nguồn vốn quỹ HTND đã và đang phát huy được hiệu quả thiết thực, đặc biệt là đối với các mô hình phát triển kinh tế vừa và nhỏ. Quỹ giúp hội viên, nông dân trên địa bàn tỉnh xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, từng bước nâng cao đời sống, giảm nghèo bền vững, thiết thực góp phần xây dựng nông thôn mới. Qua đó, khẳng định vai trò, vị thế của Hội Nông dân, củng cố niềm tin và tạo sự gắn bó của hội viên, nông dân với tổ chức Hội. Từng bước khẳng định vai trò, vị thế của Hội trong hệ thống chính trị cũng như nhận thức của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với Hội Nông dân cơ sở

Với nhiều kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, Hội Nông dân tỉnh đang huy động các nguồn lực nhằm tăng cường nguồn vốn của Quỹ HTND, giúp cho nhiều hộ nông dân nghèo, khó khăn được vay vốn, đầu tư sản xuất, vươn lên thoát nghèo và làm giàu, góp phần xây dựng nông thôn mới.

TVB