Đời sống – xã hội

Hỗ trợ hội viên-nông dân hệ thống máy nước lọc qua xử lý

25/03/2021 14:49

Sáng ngày 24/3/2021, Hội Nông dân tỉnh An Giang phối hợp với Công ty TNHH AQUA Cửu Long trao 19 máy lọc nước tinh khiết hiệu AQUA cho Hội Nông dân huyện Chợ Mới. Các máy lọc nước tinh khiết có tổng trị giá là 113.810.000 đồng, do Công ty TNHH AQUA Cửu Long tài trợ.

Số máy lọc nước tinh khiết này sẽ được chuyển giao cho Hội Nông dân 16 xã, 02 thị trấn trên địa bàn huyện để lắp đặt phục vụ nhu cầu sử dụng nước lọc đã qua xử lý cho Câu lạc bộ nông dân, Hội quán, chi, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp nói riêng và của các đoàn thể nói chung. Chương trình nhằm nâng cao nhận thức cho người dân, đặc biệt là hội viên nông dân (HV-ND) trong huyện về tầm quan trọng của nước sạch đối với sức khoẻ cá nhân, gia đình và cộng đồng, qua đó giúp HV-ND nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc sử dụng nguồn nước sạch trong sinh hoạt và đời sống, thực hiện tốt các tiêu chí chăm sóc sức khoẻ của người dân theo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới./.

Lê Phụng