Đời sống – xã hội

Hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân 9 tháng đầu năm 2017.

09/01/2018
Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) thuộc Hội Nông dân tỉnh An Giang đã giải quyết được một phần về vốn giúp hội viên, nông dân sản xuất - kinh doanh, từng bước khẳng định vai trò, vị thế của Hội và tạo niềm tin, tạo sự gắn bó hội viên, nông dân với tổ chức hội

Theo báo cáo, trong 9 tháng đầu năm 2017, tổng nguồn vốn Quỹ HTND của tỉnh tiếp tục tăng mạnh so cùng kỳ, đến hết 05/09/2017 tổng quỹ là 18,041 tỷ đồng tăng 4,381 (đạt 84,9% chỉ tiêu của tỉnh, 113% chỉ tiêu Trung ương giao năm 2017). Trong đó: Vốn quỹ HTND Trung ương tăng 1 tỷ (tổng vốn ủy thác 7,33 tỷ đồng); nguồn vốn ngân sách cấp 1 tỷ (tổng vốn ngân sách cấp năm 2016-2017 là 2 tỷ đồng); vận động mới 1,227 tỷ đồng (tổng nguồn vốn vận động hiện là 6,747 tỷ đồng). Đã cho vay trong kỳ là 4,804 tỷ đồng, giải ngân 5 dự án vay vốn với số tiền là 2,55 tỷ đồng với 83 hộ vay đầu tư dự án trồng xoài theo tiêu chuẩn VietGap, chăn nuôi dê, nuôi bò, nuôi lươn trong bồn, trồng bưởi da xanh ruột đỏ, chuyển đổi cây ăn trái. Tiêp tục giải ngân cho 51 tổ, nhóm hộ với 195 hộ vay vốn theo cùng ngành nghề sản xuất với số tiền 2,254 tỷ đồng để đầu tư cho các hộ buôn bán nhỏ, chăn nuôi bò, trồng rau màu, chuyển đổi vườn tạp và đất trồng lúa sang trồng cây ăn trai…

Từ nguồn vốn Quỹ HTND đã giúp cho nhiều hộ nông dân có điều kiện đầu tư sản xuất quy mô lớn, thu nhập mỗi năm tăng từ 100 triệu đến hàng tỷ đồng góp phần tăng thu nhập, giải quyết việc làm cho nhiều lao động nông thôn, ổn định xã hội, tạo lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và tổ chức Hội, điển hình như: Dự án trồng xoài theo tiêu chuẩn VietGap xã Bình Phước Xuân (Chợ Mới) lợi nhuận bình quân 1 hộ từ 50 - 54 triệu động, mô hình nầy hiện nay đã được nhân rộng ra thêm 2 xã Mỹ Hiệp, Tấn Mỹ (Chợ Mới); Mô hình chuyển đổi sản xuất từ đất lúa, vườn tạp không hiệu quả sang trồng cây ăn trái thuộc dự án trồng cây ăn trái theo hướng an toàn tại xã Định Thành (Thoại Sơn), mô hình trồng bưởi da xanh ruột đỏ xã Khánh Hòa (Châu Phú) cho thu nhập từ 115 - 123 triệu đồng/ha, tăng 1,5 - 2 lần so trồng lúa; Mô hình nuôi lươn trong bồn tại phường Mỹ Thới (Long Xuyên) đây mô hình nầy tận dụng diện tích đất ở để nuôi và nguồn thức ăn là óc bươu vàng, các loại thủy sản mùa lũ giá trị thấp, góp phần giải quyết việc làm cho lao động nữ, sản phẩm đầu ra có thị trường ổn định. Ngoài ra, còn một số mô hình như:Tổ hợp tác chăn nuôi bò, chăn nuôi dê, trồng rau màu theo hướng an toàn, hỗ trợ nông dân mở cửa hàng bán rau sạch… đã đem lại hiệu quả đảng kể, tiếp thêm nguồn lực giúp nông dân mở rộng sản xuất, có thị trường tiêu thụ, tạo thêm việc làm tăng thu nhập cho gia đình.

Nhìn chung các dự án được Hội Nông dân tỉnh thẩm định và giải ngân đã góp phần rất lớn trong chuyển đổi sản xuất, thu hút nông dân tham gia vào tổ chức hộ, củng cố niềm tin và tạo sự gắn bó của hội viên, nông dân với tổ chức hội, vai trò của Hội từng bước được khẳng định trong hệ thống chính trị. Thông qua việc thực hiện cho vay nguồn vốn từ Quỹ HTND Trương ương uỷ thác đã tác động đến Cấp ủy, Chính quyền trong việc thực hiện Quyết định 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ. Từ đó, Quỹ HTND tỉnh, huyện, thị, thành hội được cấp vốn từ ngân sách bổ sung cho Quỹ HTND để hỗ trợ cho vay theo mô hình, dự án. Từng bước kiện toàn bộ máy điều hành Quỹ trong việc quản lý các nguồn vốn cho vay và thu hồi vốn hiệu quả.

TVB