Đời sống – xã hội

Tân Châu giải ngân dự án chăn nuôi heo sinh sản

31/01/2019 09:54

Nhằm giúp nông dân có thêm nguồn vốn mở rộng chăn nuôi từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân.

Ngày 30/01/2019 Hội Nông dân thị xã Tân Châu đã tổ chức giải ngân cho 6 hộ thuộc 02 dự án gồm dự án chăn nuôi bò ở xã Lê Chánh và dự án chăn nuôi heo sinh sản ở xã Phú Lộc. Tổng số tiền giải ngân là 90 triệu đồng, thời gian vay từ 18 đến 24 tháng để nhằm hỗ trợ, giúp đỡ hội viên nông dân xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế, nâng cao qui mô sản xuất, phát triển ngành nghề ở địa phương. Tham dự buổi giải ngân còn có lãnh đạo Đảng uỷ, UBND xã, qua đó thể hiện được sự quan tâm của cấp uỷ đảng đối với các mô hình do Quỹ hỗ trợ nông dân thị xã đầu tư hỗ trợ vốn.

Thái Trân