Hoạt động Hội

An Giang với công tác Hội và phong trào nông dân tháng 5/2020

21/05/2020 10:08

Trong tháng 5 năm 2020, công tác tuyên truyền được chú trọng thông qua phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đã tổ chức tuyên truyền 410 cuộc, có 10.733 lượt người tham dự.

Nội dung tuyên truyền về các chủ trương của Đảng, chính sách, Pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018-2023, Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid -19; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 trong tình hình mới; Bên cạnh đó, công tác xây dựng tổ chức Hội đã được quan tâm, đã vận động giới thiệu,  kết nạp 423 hội viên, nâng tổng số hội viên đến nay là 101.333 hội viên. Thu hội phí được 4.679.000 đồng; Quỹ hội được 5.500.000 đồng; Các phong trào thi đua trong nông dân được triển khai với nhiều hình thức và nội dung sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, mang lại lợi ích cho hội viên, nông dân.

Các cấp Hội trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ vốn vay cho hội viên phát triển sản xuất thông qua nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân: Hội Nông dân huyện Chợ Mới, Tân Châu, Phú Tân, An Phú vận động Quỹ hỗ trợ nông dân được 58.379.000 đồng. Ban Điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân Hội Nông dân huyện An Phú, Châu Phú thành lập đoàn phát vay mô hình trồng nấm rơm, nuôi lươn cho 10 hộ với số tiền 260.000.000 đồng. Trong tháng, Ban Điều hành Quỹ HTND tỉnh đã nhận được 1 tỷ đồng từ ngân sách chuyển sang cho năm 2020. Qua đó, đã thẩm định các dự án tại huyện Tri Tôn, An Phú, Phú Tân chuẩn bị phát vay cho các hộ dân

Công tác vận động hội viên nông dân tích cực tham gia xây dựng Nông thôn mới năm 2020 tiếp tục thực hiện phương châm “Mô hình cụ thể, đối tượng cụ thể, địa bàn cụ thể, nội dung tuyên truyền cụ thể” thông qua việc tập trung tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ Hội Nông dân và hội viên, nông dân - nhất là nông dân các xã điểm hiểu đầy đủ, tạo sự chuyển biến rõ nét về ý nghĩa, mục tiêu và nội dung các tiêu chí nông thôn mới; xây dựng tờ gấp tuyên truyền về 19 tiêu chí và 35 chỉ tiêu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao: Cụ thể tuyên truyền được 47 cuộc với 1.353 lượt người tham dự; vận động 140 hộ nông dân tham gia thực hiện tuyến đường hoa, hàng rào dài 4km; vận động 36 hộ dân hiến đất xây dựng lộ giao thông nông thôn tổng chiều dài 3.100m; vận động cất mới 01 cây cầu bê tông và đóng góp kinh phí gắn 2 Camera an ninh với số tiền 336.000.000 đồng và 583 ngày công; vận động được 1.259 nông dân tham gia BHYT tự nguyện. Thành lập mới 16 Tổ Hội nghề nghiệp gồm: Nuôi lươn, nuôi baba, nuôi bò, làm vườn, sản xuất lúa chất lượng cao, chăn nuôi heo với 96 thành viên và 01 Chi Hội nghề nghiệp trồng rau an toàn với 28 thành viên…/.

TVB
Nông thôn An Giang