Hoạt động Hội

Bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác Hội cơ sở

18/06/2019 09:08

Sáng ngày 17/6/2019, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội cơ sở đợt I năm 2019, với 145 học viên là phó chủ tịch Hội Nông dân cơ sở tham dự.

Đến dự khai giảng và chỉ đạo lớp tập huấn có đồng chí Võ Chí Hùng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh và Thạc sĩ Lê Văn Bền, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng.

Phát biểu khai giảng lớp tập huấn, đồng chí Võ Chí Hùng thay mặt Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh chân thành cám ơn Trường Chính trị tỉnh đã tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị & nghiệp vụ công tác nông vận năm 2019, đồng thời yêu cầu các học viên chấp hành tốt thời gian tham dự lớp, có tinh thần, thái độ tích cực trong học tập, tiếp thu kiến thức, có phương pháp học tập khoa học và mạnh dạn phát biểu, thảo luận khi lên lớp; chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế học tập của nhà trường.

Trong thời gian 05 ngày, các học viên sẽ được truyền đạt 8 chuyên đề gồm: lý luận và thực tiển về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, cơ sở lý luận của cách mạng Việt Nam và Đảng cộng sản Việt Nam - Người tổ chức lãnh đạo và nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng VN; Đổi mới hệ thống chính trị ở cơ sở; Công tác Dân vận trong tình hình mới; Xây dựng phong cách làm việc của cán bộ trong hệ thống; Vai trò Hội Nông dân trong tập hợp, hướng dẫn nông dân tham gia xây dựng mô hình hợp tác; Công tác tuyên truyền, nắm dư luận xã hội trong HV - ND; nội dung sinh hoạt và chủ trì hội nghị của HND cơ sở; Vai trò Hội Nông dân trong công tác giám sát - phản biện, góp phần tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước tại cơ sở vững mạnh; Công tác đề xuất, tham mưu của cán bộ chủ chốt Hội cơ sở, các hoạt động xây dựng Chi hội 04 chủ động; bên cạnh đó còn lồng ghép nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 ….Thông qua lớp tập huấn, nhằm nâng cao trình độ lý luận cũng như kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ công tác Hội cho đội ngũ cán bộ Hội cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Hội và phong trào nông dân trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh An Giang lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023.

Lê Tuân.

Chi hội Nghề nghiệp nuôi lươn cồn An Thạnh xã Hòa Bình - Chợ Mới