Hoạt động Hội

Chợ Mới sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân

09/07/2019 10:54

Chiều ngày 08/7/2019, Hội Nông dân huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 6, khóa XI, nhiệm kỳ 2018-2023.

Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Nhiên - Chủ tịch Hội nông dân tỉnh An Giang; đồng chí Nguyễn Như Anh - Phó Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Văn Trí - HUV - Chủ tịch Hội Nông dân huyện; lãnh đạo các ngành, các đồng chí Thường trực huyện Hội, UVBTV Hội Nông dân huyện; các đồng chí ủy viên BCH Hội Nông dân huyện; các đồng chí Chủ tịch, phó Chủ tịch Hội nông dân các xã, thị trấn; các đồng chí phóng viên Đài truyền thanh huyện.


Sáu tháng đầu năm, các cấp hội nông dân trong huyện đã thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm công tác hội, xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Đã tổ chức thành công Đại hội tuyên dương nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi giai đoạn 2016-2019 18/18 xã, thị trấn; vận động quỹ Hội được 38.625.000 đồng, hỗ trợ 60 triệu đồng cất 02 căn nhà “mái ấm nông dân” cho hội viên khó khăn về nhà ở (xã Long Giang, xã Long Điền A); nộp 6 triệu đồng hội phí về tỉnh Hội đạt 42,86% chỉ tiêu trên giao; vận động mới Quỹ hỗ trợ nông dân được 413.800.000 đồng, đạt tỷ lệ 91,35% chỉ tiêu tỉnh Hội giao; phối hợp với ngân hàng chính sách - xã hội huyện hỗ trợ vốn cho nông dân với số tiền 75.506.000.000 đồng; phối hợp với ngân hàng nông nghiệp - phát triển nông thôn huyện hỗ trợ vốn cho nông dân số tiền 26.970.000.000 đồng theo Nghị định 55-CP của Chính phủ; tổ chức 82 cuộc hội thảo chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 3.949 lượt nông dân tham dự, mở 10 lớp dạy nghề cho 300 học viên; kết nạp 279 hội viên mới, nâng tổng số hội viên nông dân toàn huyện lên 24.936 hội viên. Các phong trào thi đua tiếp tục được các cơ sở hội đẩy mạnh thực hiện, thu hút đông đảo hội viên nông dân tham gia; đặc biệt phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi có 19.595 hội viên đăng ký đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Trong phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, hội viên hội nông dân các cấp đã đóng góp trên 2,090 triệu đồng, gần 1.000 ngày công lao động; làm mới, sửa chữa 24,8 km đường giao thông nông thôn, cất mới 4 cây cầu…

Thời gian tới, Hội Nông dân huyện Chợ Mới tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên; trong đó chú trọng tổ chức quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi; chú trọng công tác phát triển hội viên, bồi dưỡng hội viên ưu tú, tạo nguồn phát triển Đảng trong khu vực nông thôn…Các đại biểu cũng thảo luận một số nội dung về công tác chuẩn bị cho Đại hội tuyên dương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp huyện giai đoạn 2016-2019.

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nhiên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang và đồng chí Nguyễn Như Anh - Phó Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả mà Hội nông dân huyện đạt được 6 tháng đầu năm 2019. Đồng thời các đồng chí yêu cầu Hội Nông dân huyện trong thời gian tới cần phát huy những thành tích đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019. Đặc biệt tổ chức tốt các hoạt động dịch vụ, tư vấn, tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân. Quản lý, sử dụng có hiệu quả Quỹ HTND để đầu tư xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả trong trồng trọt và chăn nuôi; hướng dẫn nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, tổ chức liên kết, hợp tác trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản để nâng cao giá trị của sản phẩm, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống cho nông dân, tạo ra bước đột phá mới trong công tác Hội và phong trào nông dân thời kỳ CNH - HĐH nông nghiệp, nông thôn và hội nhập quốc tế. Tại Hội nghị BCH Hội Nông dân huyện Chợ Mới đã trao giấy khen cho 07 tập thể có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 1 năm thực hiện Đề án “Phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân huyện Chợ Mới giai đoạn 2018-2020”.

 Lê Văn Phụng.

Hội nghị sơ kết công tác Hội 6 tháng năm 2020