Hoạt động Hội

Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ cơ quan Hội Nông dân tỉnh

25/03/2020 15:23

Đại hội Đảng bộ cơ quan Hội Nông dân tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025, dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 5/2020.

Để chuẩn bị tốt Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan đã thành lập 3 tiểu Ban phục vụ Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm: tiểu ban văn kiện, tiểu ban nhân sự và tiểu ban hậu cần, khánh tiết. Đến nay, các tiểu ban đã tổ chức họp để phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên mỗi tiểu ban và đóng góp nội dung văn kiện Đại hội, đề án nhân sự Đại hội, sẵn sàng công tác tổ chức Đại hội.

Thành viên tiểu ban họp đóng góp nội dung văn kiện Đại hội Đảng bộ cơ quan Hội Nông dân tỉnh

Đến nay có 4 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức xong Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023, đồng thời Ban Chấp hành Đảng ủy cơ quan đã ra quyết định chuẩn y chức danh cấp ủy từng Chi bộ, để các Chi bộ sớm ổn định bộ máy tổ chức và đi vào hoạt động.

Đảng viên Chi bộ Khối phong trào tại Đại hội Chi bộ Khối phong trào lần VI, nhiệm kỳ 2020-2023

Đảng bộ hiện có 29 đảng viên, trong đó có 12 đảng viên là nữ. Bộ máy tổ chức Đảng bộ cơ quan gồm: Bí thư và Phó Bí thư, với 3 đồng chí ủy viên Ban Thường vụ (UV.BTV) và 9 đồng chí ủy viên Ban Chấp hành (UV.BCH). Công tác kiện toàn cấp ủy trong nhiệm kỳ đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tại đơn vị; các đồng chí UV.BCH, UV.BTV luôn phát huy tốt vai trò lãnh đạo, điều hành các hoạt động Đảng bộ cơ quan; không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tăng cường công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị cơ quan, và công tác xây dựng Đảng. Qua đó, hằng năm Hội Nông dân tỉnh đều được nhận bằng khen và cờ thi đua, được Trung ương Hội Nông dân đánh giá cao và là một trong những tỉnh dẫn đầu hoạt động Hội và phong trào nông dân khu vực phía Nam; đồng thời được Đảng ủy Khối công nhận đơn vị đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu nhiều năm liền.

Đảng viên xuất sắc nhận bằng khen nhân tổng kết hoạt động Đảng bộ cơ quan Hội Nông dân tỉnh năm 2019

Đạt được kết quả trên là do Đảng bộ cơ quan Hội Nông dân tỉnh luôn giữ vững truyền thống đoàn kết nội bộ thống nhất trong Đảng. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng; trình độ đội ngũ cán bộ-đảng viên không ngừng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị từng giai đoạn./.

Ngọc Dung
Nông thôn An Giang