Hoạt động Hội

Hiệu quả bước đầu từ mô hình tặng bò giống sinh sản

13/12/2019 09:05

Ngày 12/12/2019, đồng chí Đinh Khắc Đính - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN; đồng chí Nguyễn Văn Nhiên - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang cùng các đồng chí trong đoàn đã đi thăm, kiểm tra, Mô hình hỗ trợ bò giống bản địa sinh sản cho hội viên nghèo tại Ô Lâm huyện Tri Tôn.

Đồng chí Đinh Khắc Đính trao đổi với lãnh đạo địa phương

Đoàn đã tới thăm Mô hình của gia đình anh Chau Mit, ấp Phước Long; gia đình anh Chau Ngol, ấp Phước An, gia đình chị Néang Sốc Kônh, ấp Phước Lợi xã Ô Lâm, đây là 03 trong số 24 hộ thuộc Dự án “Hỗ trợ giống bò bản địa sinh sản cho các hộ nghèo” năm 2019, nằm trong kế hoạch công tác giảm nghèo của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, mỗi hộ được nhận 01 con bò cái giống vào đầu tháng 8 năm 2019. Riêng gia đình chị Néang Sốc Kônh đã tích góp mua thêm một con bò để phát triển kinh tế hộ gia đình.

Đoàn thăm hộ anh Chau Mith

Qua hơn 5 tháng chăn nuôi đến nay, bò phát triển tốt, dự kiến sau 36 tháng nuôi bò sẽ sinh lứa đầu tiên. Các hộ mà đoàn đã đến thăm rất vui mừng, phần khởi khi nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Hội Nông dân Trung ương, cũng như đề xuất của Hội Nông dân tỉnh trong việc hỗ trợ bò cho gia đình tôi có điều kiện phát triển kinh tế, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống. Anh Chau Mith thay mặt các hộ đã nhận bò giống cám ơn Đảng, Nhà nước đã quan tâm đến đồng bào dân tộc Khmer chung tôi.

Hộ chị Néang Sốc Kônh

Có thể nói, Dự án “Hỗ trợ bò giống bản địa sinh sản cho các hộ nghèo” năm 2019 của Hội Nông dân góp phần giúp người dân chuyển biến nhận thức để phát triển chăn nuôi lâu dài, hiệu quả, thoát nghèo bền vững và nâng cao tiêu chí thu nhập cho người dân trong quá trình xã Ô Lâm đang phấn đấu đạt xã nông thôn mới trong thời gian tới.

Lãnh đạo trao đổi với anh Bùi Xuân Điện tổ hợp tác "trồng cấy ăn trái"

Dịp nầy, đoàn cũng đã đến thăm tổ hợp tác “Trồng cấy ăn trái”, ấp Phước Lộc, xã Ô Lâm do Anh Bùi Xuân Điện làm tổ trưởng với diện tích 30h và nghe anh trao đổi về phương thức làm kinh tế cũng như hoạt động của tổ hợp tác hiện tại và định hướng phát triển trong thời gian tới

Qua kiểm tra đánh giá các Mô hình hỗ trợ bò giống sinh sản tại xã Ô Lâm - Tri Tôn đã được các đồng chí Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh đã ghi nhận và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực, ý chí vươn lên, dám nghĩ, dám làm của các hộ nông dân đươc nhận bò và tổ hợp tác. Qua đó, động viên các hộ tiếp tục duy trì và phát triển mô hình, mạnh dạn đầu tư, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi để góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cao.

TVB
Nông thôn An Giang