Hoạt động Hội

Hội nghị cán bộ - công chức năm 2021

09/02/2021 09:23

Ngày 08/02/2021, Hội Nông dân tỉnh An Giang long trọng tổ chức hội nghị cán bộ - công chức năm 2021, đánh giá kết quả hoạt động công đoàn năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Nhiên - Tỉnh ủy  viên - Bí thư Đảng đoàn - Chủ tich Hội Nông dân tỉnh, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Đồng chí Nguyễn Minh Đức - Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Hội Nông dân tỉnh, cùng đoàn viên công đoàn tham dự.

Hội nghị thông qua các dự thảo: Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của cơ quan năm 2020 định hướng hoạt động năm 2021, kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Hội nghị năm 2020 và những quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan; Báo cáo kết quả công tác thi đua năm 2020 và phát động thi đua năm 2021; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2020 và chương trình hoạt động của Thanh tra nhân nhân năm 20210… Hội nghị đã thảo luận đóng góp ý báo cáo năm 2020 và kế hoạch khen thưởng năm 2021… Đồng thời Hội nghị đã thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua các chỉ tiêu, Nghị quyết năm 2021 và kêu gọi toàn thể công đoàn viên phát huy tính chủ động, sáng tạo, nêu cao tinh thần đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát huy tinh thần dân chủ, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho cán bộ, công chức, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Văn Nhiên - Tỉnh ủy  viên - Bí thư Đảng đoàn - Chủ tich Hội Nông dân tỉnh đã ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, công chức trong cơ quan và đề nghị mỗi thành viên trong cơ quan không ngừng học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao năng lực và hiệu quả công tác tham mưu, tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo; nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường đoàn kết nội bộ, phát huy sức mạnh tập thể thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra…

Hội nghị đã biểu dương khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân năm 2020, Hội nghị cũng đã phát động phong trào thi đua năm 2021, với sự hưởng ứng nhiệt tình của toàn thể đoàn viên công đoàn Cơ Quan Hội Nông dân tỉnh./.

 

TVB