Hoạt động Hội

Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác với người dự kiến giới thiệu ứng cử HĐND tỉnh

05/03/2021 09:41

Sáng ngày 05/3/2021, tại Hội trường cơ quan, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri tại cơ quan đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Nguyễn Minh Đức, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh cho biết: Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh đã họp, thảo luận và nhất trí giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Nhiên – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến quy định về tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân và những trường hợp không được ứng cử; tiểu sử tóm tắt của đồng chí Nguyễn Văn Nhiên.

Với tinh thần dân chủ, khách quan, thẳng thắn, cử tri cơ quan Hội Nông dân tỉnh đã bày tỏ ý kiến và thể hiện sự đồng thuận cao việc giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Nhiên ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 -2026.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Nhiên trân trọng cảm ơn những tình cảm và sự tín nhiệm của cử tri cơ quan. Nếu trúng cử bản thân sẽ nổ lực hết mình, tham gia tích cực các hoạt động của Hội đồng nhân dân, đặc biệt là những vấn đề liên quan trực tiếp đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đồng thời cùng với lãnh đạo cơ quan và các cấp Hội phát huy tốt hơn nữa vai trò của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dưng giai cấp nông dân Việt Nam trong thời kỳ mới./.               

NMĐ