Hoạt động Hội

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Quỹ Hỗ trợ nông dân năm 2020

12/11/2020 09:58

Ngày 12/11/2020, Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ Quỹ Hỗ trợ nông dân và hoạt động ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội năm 2020, cho các huyện Long Xuyên, Châu Thành, Tri Tôn và Thoại sơn.

Cụm Long Xuyên

Theo chương trình, Hội nghị tập huấn sẽ diễn ra trong vòng 01 ngày, cán bộ  phụ trách Quỹ Hỗ trợ sẽ được tiếp thu các nội dung về công tác xây dựng, quản lý, điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân; Nghiệp vụ cho vay và công tác quản lý tài chính Quỹ Hỗ trợ nông dân; Các Chương trình ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác và một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động ủy thác cho vay đối với tổ chức hội, đoàn thể cấp xã. Hội nghị cũng đã trao đổi, bàn bạc, thảo luận, giúp Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp huyện, thị, thành phố và Hội Nông dân cơ sở tháo gỡ những vấn đề phát sinh, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện, quản lý, điều hành nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân tại địa phương, đảm bảo sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, hiệu quả và an toàn.

Cụm Phú Tân

Thông qua lớp tập huấn, đã giúp cho cán bộ Hội các cấp nắm được mục đích, ý nghĩa, vai trò cũng như công tác xây dựng, quản lý, điều hành, nghiệp vụ của quỹ hỗ trợ nông dân và nghiệp vụ tín dụng phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội. Từ đó, đội ngũ cán bộ Hội Nông dân các cấp làm công tác quản lý quỹ hỗ trợ nông dân sẽ góp phần hỗ trợ tích cực hội viên, nông dân xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, nâng cao quy mô sản xuất, phát triển ngành nghề, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Minh Đức - Phó Chủ tich Hội Nông dân tỉnh Phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Đức - Phó Chủ tich Hội Nông dân tỉnh khẳng định Quỹ HTND là công cụ, phương thiện, điều kiện, vận động đông đảo hội viên phát huy vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; Phát huy vai trò trọng tâm, nồng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới; Xây dựng Chi hội, Tổ hội nông dân nghề nghiệp; Thúc đãy phát triển Kinh tế hợp tác, hợp tác xã… Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngủ cán bộ Hội nói chung, cán bộ quản lý, điều hành hoạt động Quỹ HTND nói riêng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong xây dựng đội ngũ cán bộ Hội, cũng như phát triển Quỹ HTND.  Vì vậy đồng chí mong rằng thông qua hội nghị tập huấn, nêu cao tin thần trách nhiệm, thảo luận, trao đổi những vấn đề chưa rõ, những nội dung còn bất cập trong hoạt động thực tiển của địa phương để cùng với báo cáo viên làm sáng tỏ nhũng vấn đề cần quan tâm, tích lũy thêm kiến thức, kinh nghiệm trong hoạt động.

Trước đó, Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ Quỹ Hỗ trợ nông dân và hoạt động ủy thác với ngân hàng chính sách xã hội năm 2020, tại 2 cụm tại Phú Tân gồm (Chợ Mới, Châu Phú); An Phú gồm (Tân Châu, Châu Đốc, Tịnh Biên)./.

Cụm An Phú

Thúy Hằng
Nông dân An Giang trong công tác bảo vệ môi trường