Hoạt động Hội

Họp Ban tổ chức Hội thi “Cán bộ hội giỏi”.

23/09/2020 10:10

Sáng ngày 23/9/2020, đồng chí Nguyễn Văn Nhiên - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang chủ trì cuộc họp Ban Tổ chức chuẩn bị Hội thi “Cán bộ hội giỏi” lần thứ I năm 2020.

Quang cảnh cuộc họp

Hội thi sẽ diễn ra ngày 29/9/2020 với sự tham gia của 66 thí sinh đến từ 11 huyện, thị, thành Hội. Ban tổ chức hội thi đã thông qua Báo cáo công tác chuẩn bị hội thi đến thời điểm nầy, Báo cáo việc chuẩn bị nội dung của Tổ thư ký, Thông qua kịch bản chi tiết hội thi, Trình chiếu bộ câu hỏi hội thi... Các thành viên đã tiến hành thảo luận, cho ý kiến thống nhất về: Công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết, chương trình Hội thi, công tác tuyên truyền trước, trong và sau hội thi, công tác khen thưởng cho những thí sinh đoạt giải…

Các thành viên thảo luận

Để hội thi đạt yêu cầu chất lượng, đồng chí Nguyễn Văn Nhiên đề nghị các thành viên trong Ban tổ chức phát huy tinh thần trách nhiệm cao, bảo đảm khách quan, công tâm, tổ chức tiết kiệm, hiệu quả, tránh hình thức. Quá trình diễn ra hội thi, Ban tổ chức quán triệt nghiêm kế hoạch, quy chế, chủ động, linh hoạt, điều hành hội thi chặt chẽ, nghiêm túc, đánh giá đúng thực chất về năng lực, trình độ, đội ngũ cán bộ hội, tạo không khí thi đua sôi nổi. 

Đồng chí Nguyễn Văn Nhiên phát biểu kết luận cuộc họp

Hội thi “Cán bộ hội giỏi” lần thứ I năm 2020 giúp các bộ hội nhận thức rõ hơn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác Hội và phong trào nông dân, đồng thời đánh giá thực chất đội ngũ cán bộ hội, từ đó đưa ra những giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ hội để đạp ứng nhu cầu, hiệu quả hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân trong tình hình mới.

TVB