Hoạt động Hội

Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cơ sở

28/09/2020 10:47

Sáng ngày 28/9/2020, Hội Nông dân Thị xã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Thị xã Tân Châu, tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở năm 2020

Đồng chí Đặng Hồng Thắm phát biểu khai giảng lớp học

Đến dự khai giảng lớp có đồng chí Võ Chí Hùng, Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang, đồng chí Lê Văn Hùng, Phó ban Dân vận thị ủy, đồng chí Đặng Hồng Thắm, Thi ủy viên - Chủ tịch Hội Nông dân thị xã; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thị uỷ; Trung Tâm Bồi dưỡng Chính trị Thị xã.

Tham gia lớp bồi dưỡng có hơn 58 học viên là Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội nông dân ở các xã, thị trấn và Chi hội trưởng, Chi hội phó Hội Nông dân ở các khóm, ấp trên địa bàn toàn Thị xã. Trong thời gian 5 ngày (từ ngày 28/9 đến ngày 02/10), các học viên được tìm hiểu các chuyên đề: (1). Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; (2). Hệ thống Chính trị ở Việt Nam; (3). Hội Nông dân Việt Nam - Tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp Nông dân Việt Nam; (4). Tổ chức Hội Nông dân Việt Nam ở cơ sở; (5). Một số nghiệp vụ công tác của cơ sở Hội.; (6). Báo cáo Chương trình hành động của BCH Hội Nông dân tỉnh thực hiện 03 Nghị quyết 04, 05, 06 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, về xây dựng Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh.

Toàn cảnh lớp học

Qua lớp học nhằm giúp cho học viên tiếp thu, trang bị những kiến thức, kỹ năng để giải quyết những tình huống trong thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của người cán bộ Hội trong tình hình mới./.

Lưu Hoàng