Hoạt động Hội

Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cấp tỉnh, huyện

07/05/2019 15:38

Thực hiện Quyết định số 2045/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020” và Quyết định số 56-QĐ/TCB ngày 26/3/3019 của Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam.

Sáng ngày 07/5/2019, tại hội trường Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân tỉnh An Giang, trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Hội Nông dân tỉnh An Giang tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cấp tỉnh, huyện năm 2019.

Đến dự buổi khai giảng có đồng chí Thạc sĩ Vũ Ngọc Bình Hiệu trưởng trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam, đồng chí Nguyễn Minh Đức và đồng chí Võ Chí Hùng Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang, cùng 72 học viên gồm cán bộ cấp tỉnh, huyện và cán bộ cơ sở Hội là ủy viên Ban Chấp hành các huyện thị thành Hội.

Mục tiêu của khóa bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội nhằm cập nhật, bổ sung những kiến thức mới về lý luận, chuyên môn nghiệp vụ công tác Hội, kỹ năng phương pháp công tác của cán bộ Hội và hội nhập quốc tế góp phần nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Hội trong thời kỳ mới và đây cũng là chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội thường xuyên cho cán bộ chủ chốt Hội Nông dân các cấp hằng năm.

Thời gian lớp học sẽ diễn ra trong 01 tháng từ ngày 07/5 đến ngày 31/5, với 25 chuyên đề gồm: lý luận về quan điểm của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về Nông nghiệp, nông dân, nông thôn; về nghiệp vụ, kỹ năng phương pháp công tác Hội; về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VII, về những nhiệm vụ trọng tâm các cấp Hội đang triển khai trong giai đoạn hiện nay,  và một số chuyên đề quan trọng khác. Sẽ có 01 lần kiểm tra giữa khóa học và 01 lần thi cuối khóa.


Đồng chí Vũ Ngọc Bình hiệu trưởng trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam phát biểu khai giảng lớp học

Công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ luôn được Trung ương Hội xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Hội. Phát biểu khai giảng trước lớp đồng chí Vũ Ngọc Bình yêu cầu các đồng chí học viên nêu cao ý thức trách nhiệm đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, chấp hành tốt nội quy, quy chế của ban tổ chức lớp học, các quy định của Trung tâm dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân tỉnh An Giang. Tập trung tư tưởng học tập tốt, không bỏ tiết, bỏ buổi học để giải quyết công việc cá nhân, lấy phương châm học đi đôi với hành, họ phải gắn với thực tiễn công tác và phong trào nông dân, tránh quan liêu, hành chính xa rời thực tiễn. Sau khi hoàn thành khóa học, người học phải có chuyển biến cơ bản về nhận thức, về kiến thức chuyên môn nghiệp vụ công tác Hội, các đồng chí đã có kinh nghiệm thực tế tốt rồi thì chuyên môn càng tốt hơn, các đồng chí mới về công tác tại Hội Nông dân thì hiểu sâu hơn về tổ chức và hoạt động Hội, hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chức trách được giao.

Nhựt Quang.