Hoạt động Hội

Tân Châu tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020

31/12/2020 08:32

Ngày 29/12/2020, Hội Nông dân thị xã Tân Châu tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân thị xã lần thứ 10 (khóa VI), nhiệm kỳ 2018-2023 tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, Hội Nông dân trong toàn thị xã đã bám sát các nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền cho cán bộ, hội viên, nông dân thi đua thực hiện có hiệu quả công tác Hội và phong trào nông dân, đặc biệt là công tác phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, các cấp Hội đã vận động và cấp phát trên 17.000 khẩu trang cho cán bộ, hội viên, nông dân và bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã; cấp phát 6.850 tờ rơi hướng dẫn, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19; cấp phát 851 phần quà cho hộ nghèo, khó khăn với tổng số tiền 127.320.000đ; tổ chức cấp phát cho 956 người bán vé số dạo với tổng số tiền 95.400.000 đồng để ổn định cuộc sống trong thời gian nghỉ bán.

Trong năm 2020, Hội đã vận động thành lập mới 02 Hợp tác xã với 62 thành viên. Thành lập mới 01 chi hội nghề nghiệp chăn nuôi lươn tại xã Tân An với 30 thành viên; 28 tổ hội nông dân nghề nghiệp với 214 thành viên, với các ngành nghề: trồng cây ăn quả, trồng lúa, đậu nành rau, phun xịt thuốc bảo vệ thực vật.

Các cấp Hội tuyên truyền vận động 12.103 hội viên, nông dân đăng ký nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp năm 2020. Qua xét chọn, huyện đề nghị công nhận danh hiệu nông dân giỏi cấp tỉnh: 407 nông dân; cấp thị xã: 1.937 nông dân; cấp xã, phường: 9.444 nông dân. Bên cạnh đó, Hội còn vận động 11 con em của cán bộ, hội viên, nông dân đăng ký thủ tục tham gia xuất khẩu lao động tại thị trường Nhật Bản.

Trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia hiến đất hiến đất với diện tích 2.300 m2 để xây dựng lộ GTNT tại xã Tân An, Long An, Châu Phong với tổng chiều dài 8.300 m; mắc đèn đường lộ giao thông nông tại xã Long An, Phú Vĩnh, Lê Chánh, Châu Phong với tổng số tiền 105.450.000đ và 60 ngày công lao động; rãi đá đường cộ nội đồng, đường vào chùa Giồng Thành với tổng số tiền 790.150.000đ; tham gia trồng cây xanh tạo vẽ mỹ quan lề lộ Long An – Châu Phong và đường dẫn Cầu Tân, có 260 hội viên nông dân tham gia và đóng góp hơn 50 ngày công lao động. Tổng nguồn vốn Quỹ  hỗ trợ nông dân huyện Hội quản lý trên 1 tỷ đồng. Trong năm 2020, phát triển mới 803 hội viên, nâng tổng số hội toàn huyện hiện có 12.125 hội viên, đang sinh hoạt tại 14 cơ sở Hội, 82 chi Hội trực thuộc.


Đồng chí Nguyễn Minh Đức - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Đức-Phó Chủ tịch thường trực Hội Nông dân tỉnh thống nhất cao và biểu dương tinh thần với những kết quả đã đạt được của các cấp Hội trên địa bàn thị xã. Trong năm 2021, đề nghị huyện Hội cấn chú trọng thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: chú trọng công tác nắm tình hình tư tưởng, nguyện vọng của hội viên, nông dân; làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu giao ước thi đua do Hội cấp trên giao và các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

 

Nhân dịp này, Ban chấp hành Hội Nông dân thị xã Tân Châu đã trao tặng giấy khen cho 8 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020, giấy khen thực hiện tốt công tác vận động Quỹ hỗ trợ nông dân và ủy thác với ngân hàng chính sách xã hội thị xã.

 

Văn Hoàng
Nông dân An Giang trong công tác bảo vệ môi trường