Hoạt động Hội

Tập huấn Quy trình thành lập và tổ chức hoạt động Chi Hội, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp năm 2020

16/10/2020 09:19

Thực hiện chương trình công tác Hội năm 2020, ngày 16/10/2020 Hội Nông dân tỉnh Ann Giang tổ chức Hội nghị - Tập huấn Quy trình thành lập và tổ chức hoạt động Chi Hội, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp năm 2020.

Học viện dự Hội nghị - Tập huấn

Lớp tập huấn diễn ra trong 1 ngày, với hơn 170 học viên tham dự được Thường trực Hội Nông dân tỉnh trao đổi các nội dung cơ bản về Hướng dẫn số 205-HD/HNDTW ngày 10/07/2020 về việc ban hành Quy trình thành lập và tổ chức hoạt động của Chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp.

Theo hướng dẫn thì Chi Hội, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp cũng có thể được hình thành trên cơ sở các Tổ vay vốn, trong các Hợp tác xã, Tổ Hợp tác, các mô hình, dự án do Hội xây dựng và tổ chức hoạt động hoặc từ những hội viên có nhu cầu liên kết sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hướng tới mục tiêu thành lập Hợp tác xã, Tổ hợp tác và Doanh nghiệp...  Nhưng phải hoạt động theo nguyên tắc 5 tự: “Tự giác, tự nguyện, tự chủ, tự quản, tự chịu trách nhiệm” và 5 cùng: “(1) Cùng lĩnh vực lao động, ngành nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; (2) Cùng mối quan tâm; (3) Cùng có sự chia sẻ; (4) Cùng chịu trách nhiệm và (5) Cùng hưởng lợi” và thực hiện tốt theo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam.... Nghe Ban tổ chức lớp học Báo cáo tóm tắt kết quả thành lập Chi Hội, Tổ Hội nông dân nghề nghiệp; Thảo luận, chi sẽ kinh nghiệm và bàn giải pháp thành lập và tổ chức hoạt động của Chi Hội, Tổ hội Nông dân nghề nghiệp trong thời gian tới.

Đồng chí Võ Chí Hùng - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu tại Hội nghị - tập huấn

Phát biểu tại buổi Hội nghị - Tập huấn, đồng chí Võ Chí Hùng - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đề nghị, các học viên nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong học tập, thực hiện tốt quy định về thời gian, tích cực phát biểu ý kiến trao đổi kinh nghiệm trong công tác Hội ở cơ sở. Tiếp thu, vận dụng những kiến thức đã được tập huấn để thực hiện và phát huy tốt hơn nghiệp vụ công tác Hội tại cơ sở, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện thành công tác Hội và phong trào nông dân ở địa phương trong thời gian tới./.

TVB