Hoạt động Hội

Thoại Sơn, An Phú tổng kết công tác Hội và phong trào Nông dân năm 2020

28/12/2020 15:00

Ngày 25/12/2020, Hội Nông dân huyện Thoại Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

Tham dự hội nghị có đồng chí Võ Chí Hùng-Phó Chủ tịch hội Nông dân tỉnh An Giang dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị; Đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp-Phó Chủ tịch UBND huyện Thoại Sơn, và các đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch hội Nông dân các xã, thị trấn.

Năm 2020, các cấp Hội Nông dân huyện đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới nâng cao….Đặc biệt, các cấp Hội đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động hội viên-nông dân chuyển đổi mô hình sản xuất nhằm phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tăng thu nhập cho người dân. Hiện nay, toàn huyện diện tích chuyển đổi từ cây lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái là 675 ha, đã thu hoạch 375 ha gồm: cam, bưởi, chanh, quýt… năng suất 25 tấn/ha, sản lượng 3.750 tấn lợi nhuận 45 triệu/ha. Phong trào “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”, các hội viên đã phát huy vai trò chủ thể của nông dân, tích cực đóng góp, ủng hộ tiền, tự nguyện hiến đất và tài sản trên đất, ngày công lao động để xây dựng kết cấu hạ tầng...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Chí Hùng-Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang đã ghi nhận những thành tích Hội Nông dân huyện đã đạt được trong năm vừa qua. Đồng thời giao nhiệm vụ cho Hội nông dân trong thời gian tới, cần tiếp tục phát huy tốt hơn nữa một số công tác như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới cán bộ, hội viên nông dân, rà soát kiểm tra lại số lượng Hội viên nông dân nòng cốt và phát triển thêm hội viên mới; công tác thu hội phí, các nguồn quỹ phải được công khai rộng rãi hơn tới các hội viên, vận động hội viên tích cực tham gia các lớp tập huấn, lớp dạy nghề, chuyển giao khoa học kỷ thuật để hội viên nắm bắt kịp thời những mô hình mới, mô hình kinh tế có hiệu quả và áp dụng tại địa phương.

Tại Hội nghị, Hội Nông dân huyện đã trao giấy khen cho 05 tập thể và 06 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020.

Hội Nông dân huyện An Phú:

Cũng trong ngày 25 tháng 12 năm 2020 Hội Nông dân huyện An Phú tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 8 khóa VI, nhiệm kỳ 2018 – 2023, tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Trong năm Hội Nông dân huyện đã ra sức thực hiện thắng lợi một số nhiệm vụ trọng tâm như: 1) Tổ chức mở lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho 177 đồng chí Chi hội trưởng, Chi hội phó. 2) Phát triển được 814 hội viên, qua nâng chất, củng cố số hội viên toàn huyện hiện nay là 3.269 hội viên. Thu hội phí được 5.00.000 đồng, trích nộp Hội cấp trên đạt 100% chỉ tiêu; Vận động Quỹ hội được 31.820.000 đồng. Sửa chữa 01 căn nhà cho cán bộ chi hội với số tiền 20.000.000 đồng. 3) Vận động Quỹ hỗ trợ nông dân được 336.850.000 đồng, nâng nguồn quỹ từ năm 2007 đến nay được 1.954.195.000 đồng. 4) Tổ chức họp hội đồng cấp huyện xét chọn nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi, kết quả có 3.283 hộ được công nhận danh hiệu. Trong đó: công nhận cấp xã 1.975 hộ; công nhận cấp huyện 1.272 hộ; xét đề nghị cấp tỉnh 36 hộ và xây dựng 15 mô hình tiêu biểu.

Qua hội nghị đại biểu có nhiều ý kiến đóng góp xoay quanh lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, chính sách vay vốn từ ngân hàng và hỗ trợ nguồn vốn vay cho những mô hình làm ăn có hiệu quả, đồng thời đại biểu cũng thảo luận những giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.  

Nhân hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện tặng giấy khen cho 06 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020.

 

Ngô Quyền - Thắng Kiện
Nông dân An Giang trong công tác bảo vệ môi trường