Hoạt động Hội

Trao lúa giống, bảo hiểm y tế, Tole cho cán bộ, hội viên, nông dân vùng dân tộc, biên giới năm 2019.

11/04/2019 16:40

Nhằm phát huy truyền thống tương thân, tương ái, chia sẽ động viên, ủng hộ giúp đỡ cán bộ, hội viên, nông dân người dân tộc, biên giới còn khó khăn để ổn định cuộc sống, tham gia phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Ngày 11/04/2019, Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh đã đến thăm hỏi và trao lúa giống, bảo hiểm y tế, Tole cho cán bộ, hội viên, nông dân vùng dân tộc, biên giới 4 huyện Tri Tôn, Tịnh Biên, An Phú, Tân Châu nhân dịp tết cổ truyền của dân tộc Khmer Lễ Chôl Chnăm Thmay năm 2019 cụ thể: 120 bộ tol lợp nhà; 34 thẻ Bảo hiểm y tế ; 9,9 tấn giống (trong đó có 3 tấn giống trao cho 30 hộ Khmer xã Tà ô, huyện Kivivont, Tỉnh Tà Keo, Camphuchia). Tổng trị giá 726 triệu đồng từ các chương trình phối hợp của hội và đóng góp của hội nông dân các huyện ,thị, thành 2019

Tại buổi lễ, Ông Châu Văn Ly - Ủy viên Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - Tỉnh ủy viên - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, đã gửi lời thăm hỏi tới cán bộ, hội viên, nông dân người dân tộc dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, tiếp tục phát huy tinh thần tự lực tự cường trong cuộc sống và sản xuất...

TVB