Hoạt động Hội

Tri Tôn tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020

10/12/2020 16:48

Ngày 09/12/2020, Hội Nông dân huyện Tri Tôn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, các cấp Hội Nông dân trong huyện Tri Tôn bám sát các nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền cho cán bộ, hội viên, nông dân thi đua thực hiện có hiệu quả công tác Hội và phong trào nông dân, nhất là công tác phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, các cấp Hội đã vận động và đóng góp trên 2,7 tấn gạo, 184 phần quà hỗ trợ cho các điểm cách ly tập trung và 259 hộ bán vé số, may và cấp phát 3.820 khẩu trang và đóng góp nhu yếu phẩm hỗ trợ 19 chốt biên giới thực hiệm phòng chống dịch Covid-19…với tổng số tiền gần 100 triệu đồng.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững được đẩy mạnh. Các cấp Hội tuyên truyền vận động 3.802 hội viên, nông dân đăng ký nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp năm 2020. Qua xét chọn, huyện đề nghị công nhận danh hiệu nông dân giỏi cấp tỉnh: 300 nông dân; cấp huyện: 881 nông dân; cấp xã, thị trấn: 1.709 nông dân. Bên cạnh đó, Hội còn vận động 6 con em của cán bộ, hội viên, nông dân đăng ký thủ tục tham gia xuất khẩu lao động tại thị trường Nhật Bản.

Xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả và vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp. Xây dựng, phát triển các mô hình chi hội, tổ hội nghề nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 04, 05, 06 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Trong năm 2020, Hội đã vận động thành lập mới 11 Hợp tác xã với 273 thành viên, diện tích 1.196,8ha, vốn điều lệ 4.114.000.000đ, nâng tổng số hợp tác xã toàn huyện là 21 Hợp tác xã. Thành lập mới 09 tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp, với 216 thành viên, diện tích 1.048,8 ha; nâng tổng số tổ hợp tác toàn huyện là 46 tổ hợp tác. Thành lập mới 02 chi hội nghề nghiệp làm vườn; 13 tổ hội nông dân nghề nghiệp với 144 thành viên, với các ngành nghề: trồng cây ăn quả, trồng lúa, đậu nành rau, nuôi ba ba, phun xịt thuốc bảo vệ thực vật.

Trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia hiến đất, góp trên 8 tỷ đồng, 1.400 ngày công lao động làm 10.750m đường giao thông, cất mới 10 cây cầu. Công tác hỗ trợ vốn giúp nông dân phát triển sản xuất kinh doanh cũng được các cấp Hội quan tâm. Tổng nguồn vốn Quỹ  hỗ trợ nông dân huyện Hội quản lý trên 1 tỷ đồng, dư nợ cho vay từ ngân hàng chính sách xã hội trên 19 tỷ đồng với trên 600 hộ vay vốn. Trong năm 2020, phát triển mới 1.184 hội viên, nâng tổng số hội toàn huyện hiện có 4.764 hội viên Nông dân đang sinh hoạt tại 15 cơ sở Hội, 80 chi Hội trực thuộc.

Tiếp tục phát huy kết quả đạt được năm qua, trong năm 2021, các cấp Hội sẽ chú trọng công tác nắm tình hình tư tưởng, nguyện vọng của hội viên, nông dân; làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu giao ước thi đua do Hội cấp trên giao và các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Đức-Phó Chủ tịch thường trực Hội Nông dân tỉnh và đồng chí Phan Văn Sương - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy thống nhất cao và biểu dương tinh thần với những kết quả đã đạt được của các cấp Hội trên địa bàn huyện. Trong năm 2021, đề nghị huyện Hội cấn chú trọng thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 1) Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân. 2) Quan tâm và tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung Nghị quyết số 04, 05, 06 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về đẩy mạnh xây dựng chi, tổ Hội nghề nghiệp, nâng cao chất lượng cán bộ, hội viên; đồng thời chủ động, sáng tạo, khởi nghiệp phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại. 3) Tập trung phát động các phong trào thi đua chào mừng các sự kiện quan trọng của đất nước và của Hội. 4) Thực hiện tốt công tác chỉ đạo và tổ chức Đại hội tuyên dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp cơ sở và cấp huyện. 5) Tiếp tục quan tâm triển khai thực hiện các mô hình kinh tế tập thể, tổ hợp tác, hợp tác xã đảm bảo về số lượng, lẫn chất lượng. 6) Các cấp Hội cần thực hiện tốt nhiệm vụ tập hợp đoàn kết nông dân, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên, nông dân. 7) Tham gia đóng góp giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217, Quyết định 218 xây dựng Đảng, Nhà nước, giữ vững khối đại đoàn kết thực hiện dân chủ cơ sở. 8) Thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao chất lượng hội viên. 9) Tham gia tốt công tác tuyên truyền đến cán bộ, hội viên, nông dân về bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nhân dịp này, Ban chấp hành Hội Nông dân huyện Tri Tôn đã tiến hành bầu bổ sung 03 đồng chí vào ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023; trao tặng giấy khen cho 3 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020.

Kim Son
Nông dân An Giang trong công tác bảo vệ môi trường