Hoạt động Hội

Triển khai thỏa thuận hợp tác và kế hoạch phối hợp năm 2022 giữa Hội Nông dân Việt Nam và Bảo Hiểm PVI

11/05/2022 11:04

Ngày 10/5/2022, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Bảo Hiểm PVI đã phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Thỏa thuận hợp tác và thảo luận Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận năm 2022. về việc thực hiện “Chương trình an sinh xã hội, phúc lợi cho hội viên, nông dân”

Tham dự Hội nghị tại đầu cầu Hà Nội có ông Nguyễn Xuân Định - Phó Chủ tịch BCH TW Hội Nông dân Việt Nam, ông Phạm Anh Đức - Tổng Giám đốc Bảo Hiểm PVI, lãnh đạo các Ban, đơn vị trực thuộc Trung ương Hội, thường trực Hội Nông dân các tỉnh thành phố, lãnh đạo các ban, đơn vị trực thuộc Hội Nông dân các tỉnh thành phố và các Ban chức năng, các Đơn vị thành viên Bảo hiểm PVI.

Tham dự Hội nghị tại đầu cầu An Giang có ông Lê Hùng Cường - Phó Chủ tịch Hội Nông dân An Giang, bà Nguyễn Thị Mỹ Nhung - Phó giám đốc Bảo Hiểm PVI Tây Nam và cán bộ hai đơn vị cùng dự.

Hội nghị đã trình bày nội dung thỏa thuận hợp tác và dự thảo kế hoạch triển khai năm 2022 và định hướng những năm tiếp theo, hướng dẫn quy trình và cách thức triển khai kế hoạch. Theo đó, hai bên sẽ phối hợp, tuyên truyền giới thiệu và cung cấp tới cán bộ, hội viên, nông dân các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ (gồm sản phẩm bảo hiểm tự nguyện và bảo hiểm bắt buộc) như: Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, Bảo hiểm sức khỏe cho người vay vốn, Bảo hiểm tai nạn hộ gia đình, ốm đau, Bảo hiểm ô tô, Bảo hiểm xe máy, Bảo hiểm xây dựng, Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, Bảo hiểm tài sản với những quyền lợi và mức phí bảo hiểm ưu đãi nhất.

Sau hội nghị này, Hội Nông dân An Giang cùng Bảo Hiểm PVI Tây Nam sẽ xây dựng nội dung dự thảo thỏa thuận hợp tác; dự thảo kế hoạch triển khai năm 2022 và triển khai đến Hội Nông dân huyện, thị, thành và cơ sở Hội

TVB