Hoạt động Hội

Xây dựng và tiếp tục nhân rộng mô hình Chi hội nghề nghiệp

22/07/2020 14:55

Ngày 21/7/2020, Hội Nông dân xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập và ra mắt Chi hội nghề nghiệp nuôi lươn cồn An Thạnh.

Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Nhiên-Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Thường trực Hội Nông dân huyện, lãnh đạo xã Hòa Bình và 21 thành viên chi hội nghề nghiệp.

Nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Chợ Mới đã chỉ đạo, hướng dẫn Hội Nông dân xã Hòa Bình tuyên truyền, vận động và thực hiện các bước thành lập Chi hội nghề nghiệp nuôi lươn cồn An Thạnh trên địa bàn xã, với 21 hội viên tham gia. Đây là chi hội nghề nghiệp đầu tiên trên địa bàn xã được xây dựng theo Nghị quyết số 04 – NQ/HNDTW, ngày 05/8/2019 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về “Xây dựng Chi Hội Nông dân  nghề nghiệp, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp” và chương trình hành động của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh.

Tại hội nghị các thành viên Chi hội đã thảo luận và thống nhất thông qua Quy chế hoạt động của Chi hội, đồng thời giới thiệu ông Nguyễn Hữu Điền làm Chi hội trưởng. Một số thành viên Chi hội còn nêu một số khó khăn đang gặp phải trong quá trình nuôi như về vốn, kỹ thuật… đồng thời đề nghị Hội cấp trên quan tâm công tác dạy nghề hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ vay vốn và đầu ra sản phẩm thời gian tới.

Việc thành lập Chi hội tạo điều kiện cho hội viên, nông dân gắn kết trách nhiệm trong sản xuất, kinh doanh, cùng nhau liên kết, hỗ trợ, giúp đỡ nhau về kỹ thuật để nâng cao giá trị, chất lượng sản phẩm, tạo ra chuỗi giá trị trong nuôi lươn. Được biết, xã Hòa Bình có nhiều lợi thế về nuôi lươn, các hộ chăn nuôi có kinh nghiệm, góp phần nâng cao hiệu quả mô hình, vì vậy việc thành lập Chi hội nghề nghiệp đã đáp ứng được nhu cầu của các hội viên, tạo nên sự gắn kết trong sản xuất và đời sống, cùng nhau sản xuất đồng nhất về số lượng, nâng cao chất lượng, tiến tới xây dựng thương hiệu riêng.

Phát biểu tại buổi hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nhiên-Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đánh giá cao mô hình Chi hội, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm của một số địa phương trong và ngoài tỉnh về xây dựng và phát triển mô hình, xây dựng chuỗi giá trị trong sản xuất, nhấn mạnh thời gian tới, Hội cần tổ chức tập huấn kỹ thuật nuôi lươn, giúp nông dân tiếp cận được nguồn vốn vay từ quỹ Hỗ trợ nông dân và làm đầu mối liên kết để giới thiệu trong tiêu thụ sản phẩm lươn, giúp hội viên-nông dân tại đây có đủ điều kiện phát triển mô hình nhiều hơn nữa; đồng thời mong muốn trong thời gian tới thành viên Chi hội cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ thuật trong sản xuất, tiếp tục phát huy thế mạnh, duy trì sản xuất ổn định, mở rộng quy mô, từng bước tiến tới sản xuất sản phẩm theo chuỗi giá trị, đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, tiến tới xây dựng thương hiệu sản phẩm.

Chi Hội Nông dân nghề nghiệp nuôi lươn Cồn An Thạnh được thành lập góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động Hội, là hình thức mới để thu hút, tập hợp, tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia hoạt động Hội và phong trào nông dân ở cơ sở, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng và lợi ích thiết thực của hội viên. Mô hình đã được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm và tạo điều kiện để phát huy hiệu quả. Đây là một trong những mô hình tiêu biểu trong việc ứng dụng kỹ thuật vào sản xuất, nuôi lươn sinh sản và lươn giống cung cấp con giống cho thị trường đạt chất lượng, đáp ứng yêu cầu về thiếu hụt giống lươn hiện nay. Do vậy cần được phát triển, nhân rộng ra các địa phương trong tỉnh.

Kim Thùy
Chi tổ hội nghề nghiệp xã Ô Long Vĩ - Châu Phú