Hội nông dân tỉnh

Bế mạc Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh An Giang lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023

28/05/2018 09:49

Sau gần hai ngày làm việc tích cực, khẩn trương và đầy tinh thần trách nhiệm với giai cấp nông dân tỉnh nhà; chiều ngày 25/05/2018 Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh An Giang lần thứ IX đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Lãnh đạo Trung ương và Tỉnh dự đại hội

Đến dự Đai hội có Chủ tịch Ban Chấp hành Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Anh Kiệt, lãnh đạo các ban ngành, đoản thể cùng 247 đại biểu đại diện cho hơn 117.550 hội viên nông dân toàn tỉnh đã đến dự.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 45 đồng chí, trong đó 15 đồng chí được bầu vào Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh. Đồng thời, đại hội bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại hội Việt Nam với.

Tại phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh, nhiệm kỳ 2018 - 2023, đã bầu ông Châu Văn Ly tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh. Các ông Lê Hùng Cường, Võ Chí Hùng, Nguyễn Minh Đức tái đắc cử chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.

 Đoàn Chủ tịch Đại hội Đại biểu HND tỉnh An Giang lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023

Với tỷ lệ 100%, đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết, với các chỉ tiêu cơ bản, gồm:

Tuyên truyền trên 98% hội viên, nông dân về nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chương trình, nghị quyết của Hội;

Phấn đấu 100% cán bộ chuyên trách mới thay đổi các cấp được đào tạo, bồi dưỡng công tác hội hàng năm; 100% Hội Nông dân huyện mạnh, 98% cơ sở Hội vững mạnh; 98% chi hội xây dựng và hoạt động đầy đủ 04 nội dung, 100% chi hội đều có quỹ hội, 50% số xã có chi hội nghề nghiệp gắn với làng nghề truyền thống hoặc hợp tác xã, tổ hợp tác ngành nghề; đến cuối nhiệm kỳ phát triển hội viên đạt 78% so với hộ nông nghiệp toàn tỉnh.

Đến cuối nhiệm kỳ quỹ hỗ trợ nông dân toàn tỉnh đạt 30 tỷ đồng, hỗ trợ từ 4.500 - 5.000 lượt hội viên phát triển sản xuất.

Xây dựng, kêu gọi đầu tư từ 8 - 10 dự án từ các nguồn vốn trong và ngoài nước hỗ trợ trên 3.000 hộ hội viên.

BCH Hội Nông dân khóa IX, nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt đại hội

Số hộ nông dân giỏi trong nhiệm kỳ tăng 5% trở lên (trên 95.000 hộ), thu nhập nông dân giỏi cấp tỉnh tăng gấp 1,5 - 2 lần so 2018. Phấn đấu có 5% lực lượng nông dân giỏi cấp tỉnh khởi nghiệp trở thành doanh nhân nông thôn, chủ trang trại (trên 4.500 hộ); hàng năm có từ 100 nông dân tham quan học tập mô hình sản xuất trong nước, 20-30 nông dân học tập ngoài nước.

100% cán bộ Hội ở các xã điểm nông thôn mới (trên 60 xã) được đào tạo kỹ năng tuyên truyền, trên 90% hội viên nông dân tham gia bảo hiểm y tế.

Đào tạo nghề trực tiếp cho 3.000 - 4.000 nông dân, giới thiệu việc làm từ 2.000 - 2.500 nông dân.

Xây dựng hệ thống thông tin nối kết trong hệ thống Hội từ tỉnh đến cơ sở; hàng năm tổ chức Phiên chợ hàng nông sản an toàn, kết nối cung cầu cho nông dân; phấn đấu từ 90 - 95% gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa hàng năm; xây dựng mỗi huyện, thị, thành có ít nhất 45 –

50 % cơ sở Hội có "Câu lạc bộ nông dân với Pháp luật", 100% cơ sở Hội cử người tham thành viên tổ hòa giải ở cơ sở.

Đến cuối nhiệm kỳ, bình quân mỗi khóm (ấp) có ít nhất 02 - 03 tổ hợp tác, xây dựng - kiện toàn đạt 2.000 tổ hợp tác; phấn đấu có 10 - 15% tổ hợp tác mạnh, đủ điều kiện lên hợp tác xã nông nghiệp phát huy vai trò nòng cốt trong hướng dẫn, giúp nông dân tổ chức lại sản xuất; tất cả phường - xã - thị trấn đều có câu lạc bộ nông dân giỏi, mỗi huyện đều có câu lạc bộ sáng tạo kỹ thuật, mỗi huyện đều có 1-2 mô hình - sản phẩm tiêu biểu có nhãn hiệu, thương hiệu gắn với thế mạnh địa phương,được Hội hỗ trợ quảng bá, sản xuất gắn với thị trường và đầu ra.

10. Hàng năm mỗi cơ sở Hội giới thiệu ít nhất từ  01 - 02 cán bộ, hội viên - nông dân ưu tú cho Đảng xem xét, phát triển.

Chủ tịch HND Việt Nam Thào Xuân Sùng tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc nhiệm kỳ 2013 – 2018 cho Hội Nông dân tỉnh

 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Anh Kiệt trao bức trướng tặng đại hội

 Để ghi nhận thành tích đó, Chủ tịch Ban Chấp hành Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng đã tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Anh Kiệt cũng trao tăng Hội nông dân tỉnh bức trướng: Đoàn kết - Hội nhập - Phát triển bền vững./.

TVB