Hội nông dân tỉnh

Đại hội đảng viên, nhiệm kỳ 2020 - 2025

15/06/2020 08:41

Sáng 12/06, Đảng bộ cơ quan Hội Nông dân tỉnh An Giang tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ XV, Nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ qua Đảng bộ cơ quan Hội Nông dân tỉnh tập trung lãnh đạo cán bộ đảng viên thực hiện hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu, nghị quyết đề ra, nổi bật 100% cán bộ đảng viên học tập nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết của đảng, pháp luật nhà nước, 100% đăng ký học tập theo gương Bác theo chuyên đề hàng năm, 100% đảng viên giữ mối liên hệ nới cư trú được nhận xét 4 tốt, các cấp hội viên nông dân tham gia tổ đội phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự; xây dựng - nâng cấp đường giao thông nông thôn, hàng rào thẳng tắp, thắp sáng lộ nông thôn; hợp tác phát triển ngành nghề sản xuất gắn với hỗ trợ vốn; hỗ trợ thẻ BHYT cho hội viên khó khăn, đóng góp xây dựng nông thôn mới… Qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nông dân, bộ mặt nông thôn ngày thêm khởi sắc. Kết quả, đến nay toàn tỉnh đã công nhận 61/119 xã, 01 huyện, 02 thành phố hoàn thành xây dựng Nông thôn mới. Lãnh đạo tổ chức thành công 2 kỳ Đại hội tuyên dương nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi, số lượng nông dân giỏi tuy không tăng nhưng chất lượng ngày càng cao… Đổng thời tạo điều kiện cho hội viên nông dân vay vốn ủy thác tổng dư nợ hơn 27,790 tỷ đồng, với 1.078 hộ vay của 170 dự án từ Quỹ HTND để sản xuất kinh doanh…

Đại hội thông qua nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025, bầu 9 ủy viện vào Đảng ủy khóa mới đồng chí Nguyễn Văn Nhiên - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tái đắc cử Bí thư Đảng bộ và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ khối Cơ quan, Doanh nghiệp tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2020- 2025 gồm 3 đại biểu trong đó có 1 đại biểu dự khuyết.


Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan khóa mới ra mắt và hứa hẹn trước Đại hội

TVB