Hội nông dân tỉnh

Hội Nông dân tỉnh bàn giao thiết bị công nghệ Dự án ứng dụng công nghệ thông tin năm 2017.

05/01/2018
Vừa qua, Hội Nông dân tỉnh An Giang tổ chức lễ bàn giao trang thiết bị công nghệ thông tin cho Hội Nông dân 11 huyên, thị, thành và 12 xã nông thôn mới

Dự án ứng dụng công nghệ thông tin quản lý cán bộ, hội viên và xây dựng cơ sở dữ liệu của Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh An Giang được thực hiện trong 2 năm 2017 - 2018. Mục tiêu tổng quát dự án là xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng thông tin, tạo nền tảng phát triển Hội Nông dân điện tử theo kịp lộ trình phát triển Chính phủ điện tử của Việt Nam.

Ông Tô Văn Dũng - Trưởng phòng ứng dụng CNTT - Phó Ban quản lý dự án báo cáo tóm tắt quá trình thực hiện dự án

Ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động nội bộ của Hội Nông dân Việt Nam, đảm bảo tính thông suốt, minh bạch, thuận lợi hóa cho Hội cũng như thành viên của Hội, nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí hoạt động. Đồng thời dự án cung cấp thông tin, dịch vụ công trên diện rộng đến hội viên trong toàn quốc, đảm bảo hiện quả cao. Dự án cũng xây dựng trung tâm tích hợp dữ liệu nhằm đảm bảo lưu trữ hầu hết các thông tin dưới dạng điện tử, chia sẻ dữ liệu, khai thác thông tin trực tuyến đáp ứng nhu cầu từ tỉnh đến địa phương.

Tại buổi lễ, ông Châu Văn Ly - Tỉnh ủy viên - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đã trao 12 bộ máy vi tính cho 12 xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, trao 15 máy scan cho Hội Nông dân 11 huyện, thị, thành, 14 máy bàn cho phòng, ban và 8 laptop cho cán bộ quản lý chuyên môn của Hội Nông dân tỉnh, tổng kinh phí của dự án hơn 2,3 tỷ đồng.

Tin & ảnh: NH-TVB