Hội nông dân tỉnh

Hội Nông dân tỉnh cùng Công ty TNHH Angimex - Kitoku tổ chức tổng kết sản xuất lúa Nhật năm 2017

05/01/2018
Ngày 31/10, Hội Nông dân tỉnh An Giang cùng Công ty TNHH Angimex - Kitoku tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất lúa Nhật năm 2017 và triển khai kế hoạch sản xuất năm 2018.

Đến dự có Ông Lâm Quang Thi - PCT.UBND tỉnh, Ông Châu Văn Ly - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Ông Akira Omori - Giám đốc Công ty TNHH Angimex - Kitoku An Giang, Lãnh đạo Sở, Ngành tỉnh và hơn 120 đại biểu tham dự hội nghị.

Lãnh đạo Hội Nông dân và Công ty ký bản nghi nhớ

Trong năm 2017, trên địa bàn tỉnh An Giang đã có 05 huyện, thị, thành phố tham gia sản xuất lúa Nhật gồm thành phố Long Xuyên, huyện Thoại Sơn, huyện Châu Thành, huyện Tri Tôn, Châu Phú và Tỉnh Kiên Giang có 2 huyện Hòn Đất, Tân Hiệp với 3.600ha. Trong đó, Thành phố Long Xuyên có 7 phường, xã sản xuất lúa nhật gồm: Mỹ Thới, Mỹ Hòa, Mỹ Quý, Mỹ Phước, Bình Khánh, Bình Đức và Mỹ Khánh; huyện Châu Thành có 3 xã gồm: Vĩnh Lợi, Vình Nhuận, Vình Bình; huyện Tri Tôn có 3 xã gồm: Tân Tuyến, Cô Tô, Tà Đảnh; huyện Thoại Sơn có 9 xã gồm: TT Núi Sập, TT Óc Eo, Vĩnh Khánh, Vĩnh Chánh, Mỹ Phú Đông, Vọng Thê, Thoại Giang, Định Mỹ, Đình Thành; huyện Châu Phú có 2 xã: Đào Hữu Cảnh, Ô Lông Vĩ: Tổng sản lượng vụ Đông Xuân 9.000 tấn, vụ Hè Thu 3.000 tấn, vụ Thu Đông kế hoạch 1.200 ha, đã thực hiện được 150 ha (đạt 12.5%).

Nhìn chung trong năm 2017, mô hình liên kết sản xuất lúa Nhật của công ty TNHH Angimex - Kitoku được sự quan tâm sâu sát của UBND tỉnh, cũng như nhận được hỗ trợ mạnh mẽ từ Sở, Ngành và Hội Nông dân tỉnh cùng chính quyền các cấp trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật; nông dân hợp đồng sản xuất lúa Nhật với công ty đã được yêu cầu về năng suất và chất lượng, đảm bảo được thu nhập ổn định, tạo được sự an tâm cho các nông dân tham gia trồng lúa Nhật. Đặc biệt giá lúa Nhật của Công ty được xác định ngay từ khi triển khai hợp động, không thay đổi theo biến động của giá thị trường, do đó bà con nông dân rất an tâm đầu tư sản xuất.

Tại Hội nghị nầy, Hội Nông dân tỉnh, Công ty TNHH Angimex - Kitoku, các Huyện, Thị, Thành Hội tham gia sản xuất lúa nhật đã ký bản nghi nhớ năm 2018.

Dịp này, Hội Nông dân tỉnh, Công ty TNHH Angimex - Kitoku đã tặng giấy khen cho 5 tập thể "Đã có nhiều đóng góp trong việc vận động nông dân trồng lúa nhất chất lượng cao năm 2017" và 30 cá nhân "Đã đạt thành tích sản xuất lúa Nhật chất lượng cao năm 2017".

TVB