Hội nông dân tỉnh

Hội Nông dân tỉnh Sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2018

10/07/2018 14:26

Ngày 10/07/2018, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị BCH Hội Nông dân lần 2 khóa IX (nhiệm kỳ 2018-2023), Sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm và Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Đến dự có Đồng chí Trương Trung Lập - Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Châu Văn Ly - Tỉnh ủy viên - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; các Phó chủ tịch Lê Hùng Cường, Nguyễn Minh Đức, Võ Chí Hùng cùng đồng chí là UV.BCH Hội Nông dân tỉnh tham dự.

 

Đại biểu tham dự

Thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân trong 6 tháng đầu năm 2018, Hội Nông dân tỉnh tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2018-2023) với sự tham dự của 550 đại biểu (trong có có 247 đại biểu chính thức). Các cấp hội củng cố và phát triển mới 2.800/9.000 hội viên (đạt 31,11% so chỉ tiêu Trung Ương giao), nâng tổng số hội viên toàn tỉnh là 107.047 hội viên (giảm 4.516 hội viên so cùng kỳ), cấp phát 753 thẻ. Tổ chức tuyên truyền được 4.377 cuộc, 1.097 buổi tập huấn và hội thảo có hơn 173.046 lượt hội viên - nông dân tham dự. Nội dung: Tập trung tuyên truyền chủ trương của Đảng, Chính sách phát luật của Nhà nước, các ngày lễ lớn trong năm, Đại hội Đại biểu Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023... Giới thiệu sản phẩm phân bón, thuộc BVTV, chương trình 01 phải 05 giảm, hướng dẫn kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh. Ngoai ra, các cấp Hội tham gia cùng các ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý được 461 cuộc có 10.629 lượt người dự, tham gia hòa thành 186/252 cuộc nội dung: tranh chấp đất đai, đường nước, hôn nhân gia đình; vay mượn nợ, mâu thuẩn cá nhân

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững: Tổ chức hội nghị phát động nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi 2018 triển khai đến 11 huyện và cơ sở. Đến nay có 100.899/110.200 nông dân đăng ký nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi, đạt 91,55% chỉ tiêu. Tổ chức 46 lớp dạy nghề có 1.266 hội viên nông dân tham dự, nội dung kỹ thuật nuôi lươn, thợ hồ dân dụng, trồng lúa....

Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới: Hội Nông dân các cấp kết hợp ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền được 640 cuộc, có 19.649 nông dân tham dự: nội dung thực hiện 19 tiêu chí và 49 chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới... Kết quả, vận động được 11 tỷ 016,530 triệu đồng (trong đó Hội vận động 25 triệu), 823 ngày công lao động, phát hoang tạo cảnh quang môi trường, sữa chữa, nâng cấp lộ giao thông nông thôn, hiến 40,655m đất; cắm trụ mắc đèn đường sửa chữa và xây mới 15 cây cầu nông thôn, sửa chữa và cất mới 120 căn nhà tình nghĩa, tình thương, hỗ trợ 595 bao xi măng, 277 khối đá, 10 bảng Pano. Ngoài ra, Hội Nông dân tinh hỗ trợ 54 triệu đồng mua thùng nhựa chứa rác, hỗ trợ làm đèn đường, cột cờ xã Vĩnh Khánh - TP. Long Xuyên, xã Bình Hưng 2 - Châu Phú, xã Hòa An -  Chợ Mới; vận động 5.992 hội viên nông dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện...

Quang cảnh hội nghị

Từ những kết quả trên Ban thường vụ Hội Nông dân tỉnh thống nhất đề ra kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018 như sau:

Tập trung tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu tỉnh Đảng bộ lần X, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2018, những chủ trương, chính sách liên quan đến nông nghiệp - nông dân - nông thôn; Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chinh phủ, Chi thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị... Triển khai Nghị quyết, chỉ tiêu Đại hội Hội Nông dân tỉnh An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Tiếp tục thực hiện kế hoạch phát động hệ thống Hội Nông dân hưởng ứng phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Tổ chức họp mặt nông dân giỏi theo định kỳ hằng quý, tổ chức thực hiện Đề án Tuyên truyền vận động nông dân giỏi khởi nghiệp đi lên doanh nhân nông thôn, chủ trang trại giai đoạn 2018 - 2020; Tổ chức cho cán bộ, nông dân giỏi cấp tỉnh học tập kinh nghiệm về mô hình chuyển đổi sản xuất từ lúa sang màu, ứng dụng công nghệ cao, chế biến bảo quản nông sản tại TP. Hồ Chí Minh; tham gia 2-3 Hội chợ triển lãm Nông nghiệp - Thương mại do Trung Ương tổ chức tại các tỉnh theo Đề án Nông dân học tập kinh nghiệm trong và ngoài nước..

Thực hiện kế hoạch Phát triển kinh tế hợp tác năm 2018 trên cơ sở kiện toàn và phát triển Tổ hợp tác toàn tỉnh với quy mô 1.000 tổ. Trong đó mở rộng quy mô và nhân rộng Tổ hợp tác đã chọn năm 2017 gắn với đầu ra sản phẩm. Chọn tổ hợp tác mạnh trong cánh đồng lớn nâng chất lên họp tác xã theo Luật; Thành lập Hội đồng và tổ chức xét chọn nông dân giỏi năm 2018.

Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại 13 xã điểm năm 2018.

Tổ chức triển khai có hiệu quả Quyết định số 831/QĐ-UBND, ngày 16/4/2018 về việc ban hành Đề án phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh An Giang giai đoạn 2018-2020, định hướng đến 2023

Tổ chức 02 Hội nghị sơ, tổng kết gồm: Sơ kết 03 năm thực hiện theo Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối họp giữa các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân; Tổng kết rút kinh nghiệm đề án Xây dựng mô hình Chi tổ, Hội nghề nghiệp giai đoạn 2017- 2018 theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; tổng kết Đề án Tăng cường Ưng dụng công nghệ thông tin trong quản lý Cán bộ hội viên nông dân trong toàn tỉnh giai đoạn 2017-2018.

Thực hiện chương trình phối họp với Ban Dân tộc, Trường Chính trị, Sở Nội vụ mở 06-08 lớp tập huấn kỹ năng và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho lực lượng nòng cốt và cán bộ Hội người dân tộc, mới thay đổi sau Đại hội; Tổ chức 01 lớp bồi dưỡng chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội trong hệ thống Hội; Cử cán bộ Hội cơ sở dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và các kỹ năng do Trung ương Hội chiêu sinh;

Tổ chức khai giảng các lớp dạy nghề ngắn hạn và sơ cấp nghề năm 2018 đạt chỉ tiêu được giao;

Phối họp Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch tỉnh An Giang tổ chức Hội thao nông dân cấp tỉnh lần IV/2018 theo Quyết định 1928-QĐ/UBND, ngày 15/9/2015 của UBND tỉnh.

Tổ chức Đoàn đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023,

Tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 3, khóa IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023, tổng kết hoạt động Hội và phong trào nông dân năm 2018.

TVB