Hội nông dân tỉnh

Kết quả nổi bật trong hoạt động Hội 6 tháng đầu năm 2020

09/07/2020 15:48

Đồng chí Nguyễn Văn Nhiên-Chủ tịch Hội Nông dân An Giang đánh giá kết quả đạt được trong công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2020, nhân Hội nghị sơ kết, đánh giá hoạt động Hội và phong trào Nông dân 6 tháng đầu năm 2020, các tỉnh Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Qua đó, hoạt động nổi bật trong công tác Hội Nông dân 6 tháng đầu năm đó là: 1)Hội Nông dân tỉnh An Giang thành lập đoàn công tác kiểm tra cơ sở 11 huyện-thị-thành Hội ngay những tháng đầu năm 2020, nhằm ghi nhận những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động ở cơ sở Hội, để từ đó để tìm những giải pháp tháo gỡ tháo gở những khó khăn, vướng mắc theo kế hoạch Nghị quyết Ban Chấp hành đề ra trong năm. Bên cạnh đó, dưới hình thức tổ chức kiểm tra cơ sở Hội theo cụm huyện; đã tạo điều kiện cho các huyện-thị-thành Hội học tập, trao đổi kinh nghiệm cách làm hay, mô hình mới trong công tác Hội và phong trào nông dân ở từng đơn vị. 2) Triển khai Nghị quyết 04, 05, 06 của Ban Chấp hành Trung ương đến từng cơ sở Hội trong tỉnh; mỗi cơ sở Hội đều xây dựng chương trình hành động gắn với kế hoạch cụ thể để thực hiện Nghị quyết đề ra, đặc biệt là việc thành lập mô hình Chi, tổ Hội nghề nghiệp. Trong 6 tháng đầu năm, Hội Nông dân An Giang đã thành lập được 37 Chi hội và 100 tổ Hội nghề nghiệp, trong đó Tỉnh Hội chọn xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới là xã điểm xây dựng mô hình Chi, tổ Hội nghề nghiệp theo Nghị quyết 04 Trung ương Hội, đồng thời mỗi cơ sở Hội đều chọn 1 xã điểm xây dựng mô hình Chi, tổ Hội. Chú trọng công tác củng cố tổ chức, phát triển hội viên mới, với 3.117 hội viên phát triển mới. Hướng dẫn 605 cơ sở Hội tổ chức thành công Hội nghị Chi, tổ Hội. 3) Bộ máy tổ chức Hội Nông dân An Giang với 7 phòng, ban, trung tâm, 36 biên chế, thời gian tới Tỉnh Hội sẽ thực hiện đề án tin giản biên chế theo hướng dẫn Trung ương với cơ cấu bộ máy tổ chức còn 3 phòng, ban và 01 trung tâm. 4) Quỹ hỗ trợ nông dân toàn tỉnh hiện nay được 31 tỷ, trong đó hằng năm ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ Hội Nông dân tỉnh là 1 tỷ, đối với cấp huyện là 500 triệu đồng và cấp, xã, phường từ 10-15 triệu đồng. 5) Mô hình cánh đồng lớn, hướng dẫn nông dân liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị được Hội Nông dân tỉnh triển khai từ năm 2016 đến nay; với diện tích ban đầu từ 30.000 ha đến nay tăng lên 80.000 ha. Qua đó, đã hỗ trợ đầu vào, giải quyết đầu ra nông sản nông dân, gắn với xây dựng thương hiệu nông sản cho nông dân.

Đ/c Nguyễn Văn Nhiên-Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang phát biểu trong Hội nghị giao ban cụm thi đua số 5

Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020, Hội Nông dân An Giang tập trung cho các các hoạt: 1) Chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập tổ chức Hội Nông dân Việt Nam 14/10, với một chuỗi các hoạt động chào mừng gồm: Tổ chức Hội thao nông dân, hội thi cán bộ chi Hội giỏi, hội thi trưng bày sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu. 2) Tổ chức đoàn cán bộ với sự tham dự Thường trực tỉnh Hội, đại diện sở, ngành trong tỉnh, nông dân giỏi, tổ hợp tác tham quan học tập mô hình kinh tế hợp tác của tỉnh Sơn La để vận dụng hiệu quả địa phương thời gian tới, theo đề án phát triển mô hình kinh tế hợp tác tỉnh An Giang. 3) Tổ chức Đại hội câu lạc bộ doanh nhân nông thôn. 4) Tổ chức diễn đàn kết nối cung cầu sản phẩm nông sản nông dân.

Đó là những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 mà Hội Nông dân tỉnh An Giang sẽ tập trung triển khai thực hiện, đồng chí Nguyễn Văn Nhiên nhấn mạnh./.

Ngọc Dung