Hội nông dân tỉnh

Nâng cao kiến thức ngoại giao, đáp ứng yêu cầu hội nhập cho cán bộ

04/11/2019 14:44

Nhằm trang bị những kiến thức ngoại giao cho cán bộ các Sở, Ban, ngành Đoàn thể tỉnh, trong việc tiếp đón các đoàn khách quốc tế cũng như việc tổ chức đoàn đi công tác nước ngoài.

Sở ngoại vụ tỉnh phối hợp Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức Ngoại giao và Ngoại ngữ-CEFALT, Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại” năm 2019, cho trên 100 học viên là cán bộ phụ trách đối ngoại thuộc các cơ quan Sở, Ban, ngành, Đoàn thể trên địa bàn tỉnh An Giang và cán bộ thuộc 13 tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long tham dự.

Lớp học trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về: (1) kỹ năng xử lý các sự vụ đối ngoại, (2) kỹ năng tổ chức đoàn đi công tác nước ngoài, (3) kỹ năng giao tiếp đối ngoại, (4) kỹ năng thương lượng và đàm phán. Kết thúc lớp tập huấn, Ban tổ chức cấp chứng nhận cho tất cả học viên tham dự.

Học viên nhận giấy chứng nhận lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại

Đây là điều kiện cần thiết trong giai đoạn hội nhập quốc tế, giúp cán bộ phụ trách đối ngoại nâng cao kiến thức, kỹ năng trong giao tiếp, làm việc và xử lý các tình huống ngoại giao với các đối tác là cá nhân, tổ chức quốc tế./.   

Ngọc Dung