Hội nông dân tỉnh

Tăng cường công tác lãnh đạo trong triển khai thực hiện Nghị quyết Hội

21/02/2020 18:37

Nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9, của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh An Giang, khóa IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Đặc biệt là 3 hoạt động đột phá, 9 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020.

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh An Giang, tổ chức đoàn cán bộ gồm lãnh đạo, trưởng, phó phòng ban cơ quan, đến trao đổi và làm việc với Hội Nông dân 3 đơn vị gồm: Long Xuyên, Thoại Sơn, Tri Tôn. Địa điểm làm việc tại Hội Nông dân huyện Thoại Sơn

Nội dung làm việc xung quanh một số nội dung về: 1) Kết quả quán triệt, triển khai và thực hiện Nghị quyết số 04, 05, 06 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, khóa VII về “Xây dựng Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh”; đặc biệt là Nghị quyết số 04 về “Xây dựng Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp”; 2) Kế hoạch thực hiện 3 hoạt động đột phá, 9 nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020 của các đơn vị; đồng thời đoàn còn tham quan mô hình tiêu biểu của nông dân giỏi trên địa bàn huyện Thoại Sơn.

Đ/c Nguyễn Văn Nhiên (bìa trái) - Chủ tich Hội Nông dân tỉnh, tham quan mô hình trồng bưởi da xanh

của nông dân giỏi thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn

Qua buổi làm việc với Hội Nông dân 3 huyện-thị-thành, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh đánh giá rất cao tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo Hội Nông dân các đơn vị trong việc chuẩn bị nội dung, bố trí địa điểm đoàn tham quan mô hình; đồng thời biểu dương các đơn vị trong việc xây dựng cụ thể các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết công tác Hội trong năm 2020. Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh mong muốn các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 sẽ được Hội Nông dân các cấp quán triệt và triển khai thực hiện đến tất cả cán bộ-hội viên-nông dân đơn vị mình; góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân trong năm.

Đ/c Nguyễn Văn Nhiên (bìa phải) - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, cùng đoàn cán bộ Hội Nông dân tỉnh,

tham quan mô hình trồng bười da xanh, của hộ nông dân giỏi thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn

Về nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020, Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh nhấn mạnh đến các đơn vị huyện-thị-thành Hội cần tiếp tục quán triệt các Nghị quyết TW Hội, Hội Nông dân tỉnh đến tất cả cán bộ-hội viên-nông dân (CB-HV-ND). Trong đó chú trọng 3 hoạt động đột phá và 9 nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội trong năm.

Quang cảnh buổi làm việc giữa đoàn cán bộ Hội Nông dân tỉnh với Hội Nông dân 3 đơn vị Long Xuyên, Thoại Sơn, Tri Tôn

Nhiệm vụ cụ thể trong năm 2020, Một là,Trung ương Hội chọn An Giang là 1 trong 3 tỉnh làm điểm triển khai Nghị quyết Hội. Ban Thường vụ Tỉnh Hội thống nhất chọn xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới làm điểm của tỉnh để triển khai 3 Nghị quyết TW; các đơn vị huyện-thị-thành còn lại tiếp tục lựa chọn xã, điểm thực hiện Nghị quyết Hội đơn vị mình.

Hai là, đề nghị các đơn vị tiếp tục cập nhật phần mềm quản lý CB-HV-ND trên máy tính, theo hướng dẫn Tỉnh Hội, làm cơ sở tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý CB-HV-ND thời gian tới.

Ba là, đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nông dân (Hướng dẫn nông dân xây dựng mô hình liên kết, hợp tác; mô hình chi, tổ hội nghề nghiệp trong hợp tác xã, qua đó giúp nông dân đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất; Vận động con em HV-ND đăng ký xuất khẩu lao động sang các nước phát triển như Nhật Bản, góp phần nâng cao thu nhập hộ gia đình…).

Bốn là, thu hút phát triển hội viên (mở rộng các tầng lớp tri thức như: học sinh, sinh viên, nhà khoa học… tham gia tổ chức Hội), gắn với nâng cao chất lượng hoạt động sinh hoạt chi, tổ Hội.

Năm là, chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng cán bộ Hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Hội trong tình hình mới.

Ngoài ra, Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh còn giải trình và làm sáng tỏ một số nội dung liên quan đối với các thắc mắc, kiến nghị của các đơn vị huyện Hội về: Công tác tổ chức Đại hội chi hội khóm, ấp; Việc vận động nguồn quỹ hỗ trợ nông dân, đặc biệt là nguồn ngân sách cấp ủy hỗ trợ Hội Nông dân hàng năm; Việc phối hợp Trung tâm văn hóa huyện tổ chức hoạt động Hội thao nông dân; Công tác tuyên truyền, vận động con em HV-ND tham gia xuất khẩu lao động nước ngoài…

Đánh giá về kết quả buổi làm việc các đơn vị huyện-thị-thành; có thể nói, đây là cách làm mới, được Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh triển khai ngay từ đầu năm, là điều kiện để các đơn vị huyện Hội giao lưu chia sẽ, học tập kinh nghiệm trong công tác Hội; tạo sự gần gũi, gắn kết giữa các đơn vị trong công tác Hội và phong trào nông dân và qua đó, giúp tỉnh Hội kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc các huyện-thị-thành trong quá trình thực hiện Nghị quyết công tác Hội trong năm./.

Ngọc Dung