Hội nông dân tỉnh

Tăng cường hoạt động Hội hướng về cơ sở

23/08/2019 16:17

Nhằm đánh giá kết quả hoạt động Hội và phong trào nông dân cấp cơ sở, qua đó giúp Hội cơ sở phát huy mặt mạnh, ưu điểm trong công tác Hội; đề ra giải pháp khắc phục hạn chế, thiếu xót nhằm góp phần thực hiện và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân trong năm 2019.

Sáng ngày 23/8/2019, Đoàn cán bộ Hội Nông dân tỉnh An Giang, do đồng chí Nguyễn Minh Đức-Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đã có buổi làm việc với Hội Nông dân huyện Phú Tân.

Quang cảnh buổi làm việc đoàn cán bộ Hội Nông dân tỉnh với Hội Nông dân huyện Phú Tân

Hoạt động Hội và phong trào nông dân huyện Hội đạt nhiều kết quả khả quan, được đoàn kiểm tra đánh giá, ghi nhận với nhiều hoạt động nổi bật trong năm như: tổ chức được 968 cuộc tuyên truyền Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, hoạt động Hội… với 28.673 lượt hội viên-nông dân (HV-ND) tham dự; là đơn vị huyện Hội đầu tiên tổ chức thành công Đại hội tuyên dương nông dân sản xuất-kinh doanh giỏi (SXKDG), là đơn vị luôn đổi mới về nội dung và hình thức tổ chức Đại hội, được Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đánh giá cao, biểu dương và rút kinh nghiệm một vài thiếu sót nhỏ, cho các đơn vị huyện Hội còn lại tổ chức Đại hội trong tháng 8 và 9/2019. Qua phong trào nông dân thi đua SXKDG, huyện Hội đã xét chọn và công nhận 13.535 nông dân đạt danh hiệu SXKDG 3 cấp, với 29 mô hình tiêu biểu, 8 sản phẩm lợi thế, đồng thời huyện Hội còn tổ chức Hội thi trưng bày sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu với 4 gian hàng trưng bày sản phẩm đặc trưng nông dân giỏi trên địa bàn và 84 sản phẩm tiêu biểu được lựa chọn giới thiệu nhân Đại hội; đây là những sản phẩm nông sản mà phần lớn được huyện Hội giới thiệu, hướng dẫn nông dân đăng ký nhãn mác, và ký kết hợp đồng bao tiêu các công ty, doanh nghiệp. Với chủ trương vận động nông dân sản xuất gắn với bảo vệ môi trường, huyện Hội còn xây dựng 20 mô hình bảo vệ môi trường nông thôn và 40 mô hình hố chứa rác, thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật tại 8 xã trên địa bàn huyện; đây là mô hình giúp nông dân nâng cao nhận thức tham gia bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất, cần được nhân rộng thời gian tới, không những trên địa bàn huyện mà toàn tỉnh. Bên cạnh đó, để ghi nhận phản ánh, đề xuất HV-ND, huyện Hội còn tổ chức thành công Hội nghị “lãnh đạo huyện gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với nông dân”, với trên 100 HV-ND tham dự; thông qua hội nghị, giúp lãnh đạo huyện nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nông dân, kịp thời chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội huyện phù hợp tâm tư, đáp ứng nhu cầu HV-ND và là cơ sở để huyện Hội đề xuất chủ trương, chính sách, các chương trình, kế hoạch hỗ trợ, giúp đỡ HV-ND thời gian tới.

Bên cạnh giúp đỡ HV-ND phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, huyện Hội còn chú trọng công tác xây dựng tổ chức Hội, đẩy mạnh hoạt động an sinh xã hội giúp đỡ HV-ND, thông qua việc thành lập mới 4 Chi hội nghề nghiệp với 127 thành viên và 40 tổ hội nghề nghiệp có 333 thành viên. Tổ chức 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho 85 Chi hội trưởng các ấp trên địa bàn huyện. Đến nay huyện Hội cơ bản đã cập nhật phần mềm quản lý CB-HV-ND trên máy tính. Thực hiện tốt việc chăm lo đời sống HV-ND, huyện Hội vận động nguồn quỹ Hội cất mới và sữa chữa 7 căn nhà cho HV-ND, với số tiền trên 206 triệu đồng, vận động mạnh thường quân hỗ trợ 750 kg gạo, 5 xe đạp chon con em HV-ND nghèo…Các chỉ tiêu đề ra trong năm huyện Hội đến nay hầu hết đạt và vượt trên 68%, chỉ có một vài chỉ tiêu đạt thấp như: công tác phát triển hội viên; mỗi xã thực hiện 1 công trình xây dựng nông thôn mới và số học viên có việc làm sau khi học nghề.

Đ/c Nguyễn Minh Đức-Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu trong buổi làm việc Hội Nông dân huyện Phú Tân

Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân từ nay đến cuối năm, đồng chí Nguyễn Minh Đức-Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đề nghị huyện Hội cần chú ý tập trung thực hiện một số công việc trọng tâm sau: Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền HV-ND, đặc biệt là việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn huyện theo tinh thần Nghị quyết của tỉnh và cấp ủy địa phương; xây dựng mô hình Chi, Tổ hội nghề nghiệp gắn với hỗ trợ HV-ND tiếp cận ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phối hợp các tổ chức tín dụng, ngân hàng hỗ trợ HV-ND vay vốn sản xuất, hướng đến nền sản xuất hàng hóa lớn, đáp ứng yêu cầu thị trường và tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. Nâng cao chất lượng quản lý HV-ND, đặc biệt là cập nhật quản lý CB-HV-ND trên ứng dụng phần mềm mà Tỉnh Hội đã hướng dẫn và sẽ bàn giao cho huyện quản lý thời gian tới, đi đôi với nâng cao chất lượng HV-ND cần chú trọng việc cấp phát thẻ HV-ND. Tăng cường công tác quản lý nguồn quỹ Hội theo đúng quy định hướng dẫn Trung ương và tỉnh Hội. Huyện Hội cần đẩy mạnh các hoạt động chào mừng các sự kiện từ nay đến cuối năm, như: tập trung tuyên truyền các hoạt động chào mừng Đại hội tuyên dương NDSXKDG lần thứ XVIII của tỉnh, các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam và chuẩn bị tốt việc tham gia Liên hoan văn nghệ nông dân lần thứ IV/2019, diễn ra vào trung tuần tháng 10/2019./.

Ngọc Dung