Hội nông dân tỉnh

Tháng 7/2018, với những hoạt động nổi bật

14/08/2018 15:25

Trong tháng 7 năm 2018, Hội Nông dân các cấp tích cực hưởng ứng và tham gia tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đời sống vật chất, tinh thân nông dân ôn định, cuộc sống từng bước được nâng lên.

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng: Hội Nông dân các cấp tổ chức tuyên truyền được 250 cuộc, 42 cuộc tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý có 8.979 lượt cán bộ, hội viên, nông dân tham dự: Nội dung phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, nghị quyết Hội, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII); các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, vận động nông dân tham gia BHYT tự nguyện, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, an toàn vệ sinh thực phẩm, tham gia các hoạt động nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018)... Luật phòng chống tội phạm, luật an toàn giao thông, phòng chống cháy nô, phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, luật BHYT...;

Công tác phát triển hội viên: Phát triển mới 522 hội viên, năng tổng số hội viên hiện có 111.327 hội viên. Phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đến nay đã có 100.899/110.200 nông dân đăng ký (đạt 91,56%). Qua đó, Kết hợp với các ngành, Công ty tổ chức 35 buổi hội thảo, có 578 lượt hội viên, nông dân tham dự nội dung; xử lý lúa giống, phòng trừ dịch hại trên lúa, tổ chức dịch diệt chuột, duyệt lăng quăng và một số lớp kỹ thuật rau an toàn, sản xuất lúa....

Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới: Hội Nông dân các cấp tổ chức tuyên truyền được 56 cuộc có 1 679 lượt người dự; Nội dung thực hiện 19 tiêu chí và 49 chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới, vận động được 238,5 triệu đồng, 347 ngày công để nâng cấp lộ giao thông nông thôn, bê tông hóa, xây bể chứa rác nông nghiệp; vận động 28 hội viên, nông dân tham gia BHYT...

Quỹ Hỗ trợ Hội Nông dân tỉnh đã giải ngân với sổ tiền 850 triệu đồng cho 02 dự án: Dự án trồng xoài các chu tại xã Mỹ Hòa Hưng - TP. Long Xuyên, dự án thâm canh trồng xoài tại xã Hòa An - Chợ Mới cho 25 hội vay vốn thời gian vay 24 tháng lãi suất 0,7%/tháng; Hội Nông dân huyện Tri Tôn, vận dụng từ nguồn vốn Quỹ HTND đã giải ngân 24 triệu đồng, cho 03 hội viên, nông dân ở 02 xã Núi Tô và Tà Đảnh để mở rộng sản xuất. Tổ chức 6 lớp dạy nghề về kỹ thuật trồng và thiết kế vườn, kỹ thuật sản xuất và nuôi lươn, kỹ thuật nuôi gia cần ATSH...

Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết dự án "Nâng cao lợi ích từ sản xuất và tiêu thụ đường thốt nốt cho đồng bao Khmer tại 02 huyện Tri Tôn và Tinh Biên. Dự án đã tổ chức mở 4 lớp tập huấn, thành lập mới 4 tổ hợp tác sản xuất với 80 thành viên, trang bị 82 máy đánh đường cho 82 hộ dân thuộc 8 xã, xây dựng và đăng ký nhãn hiệu, logo cho sản phẩm đường thốt nốt Bảy Núi (sản phẩm truyền thống của người Khmer An Giang). Phối hợp Công ty cổ phần Sản xuất - Thương mại - Dịch vu Ngọc Tùng, Đồn Biên phòng tổ chức nghiệm thu công trình hỗ trợ tole lợp nhà cho bộ đội phục viên, hội viên, nông dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại các xã thuộc 02 huyện Tịnh Biên và Tri Tôn, đã có 161/199 hộ xây dựng hoàn thành (đạt 814%), Trong đó, đơn vị An Phú đã hoàn thành 25/25 hộ, Tịnh Biên 62/64 hộ, Tri Tôn 74/110 hộ. Trong dịp này, Hội Nông dân tỉnh trao biển tượng trưng hỗ trợ 02 gia đình anh Huỳnh Phú Hào ở Thị trấn Long Bình và anh Nguyễn Quốc Đường ở xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú là hộ nghèo mỗi gia đình nhận 50 triệu đồng xây dựng nhà Đại đoàn kết từ nguồn kinh phí vận động Hội Nông dân tỉnh Bình Dương 100 triệu đồng, đến nay 02 hộ đã hoàn thành công trình./.

TVB