Hội nông dân tỉnh

Tổng kết công tác Xây dựng Đảng năm 2019

20/01/2020 15:38

Đảng bộ cơ quan Hội Nông dân có tổng cộng 28 đảng viên đang sinh hoạt tại 4 Chi bộ trực thuộc. Trong năm hoạt động Đảng bộ đạt được nhiều kết quả nổi bật về công tác xây dựng Đảng, đoàn thể.

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ trọng tâm. Trong năm Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Hội Nông dân tỉnh đã ban hành và triển khai kế hoạch số 22-KH/ĐB.HND, ngày 22/02/2019 về triển khai, quán triệt và học tập chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh” cho 37 lượt cán bộ, đảng viên nghiên cứu học tập chuyên đề năm 2019, góp phần nâng cao nhận thức cho từng đảng viên về ý thức, trách nhiệm trong công việc, mối quan hệ, tiếp xúc và làm việc với hội viên-nông dân. Ngoài ra, Đảng bộ cơ quan sơ kết 3 về thực hiện chỉ thị 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2016 – 2018; được Đảng Ủy Khối khen thưởng 01 tập thể, 01 cá nhân có thành tích xuất sắc trong họp tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác.

Đ/c Nguyễn Văn Nhiên-Bí thư Đảng bộ cơ quan Hội Nông dân tỉnh, phát biểu trong hội nghị 

Ban hành công văn thực hiện Chỉ thị 01-CT/ĐUK, ngày 09/4/2019 về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên tại các Chi bộ. Qua đó, chất lượng và nội dung sinh hoạt Chi bộ, vai trò của đảng viên từng bước được nâng lên.

Chỉ đạo cho bộ phận chuyên môn xây dựng và ban hành tạm thời danh mục gồm 16 bản mô tả vị trí việc làm tại cơ quan và trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt; tạo điều kiện cho 35 lượt cán bộ tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đối ngoại và Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền; lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới, văn bản pháp luật mới và kiến thức Quốc phòng - An ninh; lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối tượng 4, chương trình chuyên viên, chuyên viên chính; công tác bảo vệ bí mật nhà nước, về đạo đức công vụ tại Hội trường tỉnh. Qua tham dự, đã giúp cho đảng viên được cấp cập nhật, bồi dưỡng kiến thức mới, nâng cao được nhận thức và phát huy đạo đức công vụ tại cơ quan, đơn vị.

Tiếp và làm việc với Đoàn giám sát Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đối với Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh. Kết quả, Đoàn giám sát của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đánh giá cao vai trò của Hội Nông dân trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Bên cạnh, Đảng ủy cùng với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan đã tiến hành 4 cuộc kiểm tra sổ sách, hồ sơ lưu trữ, tài chính đảng, đảng phí, kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng; 04 đợt giám sát các chi bộ về kết quả triển khai chuyên đề về học tập và làm theo Bác năm 2019; Kết luận số 18-KL/BTCTU và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư một về số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ.

Ngoài giám sát theo chuyên đề, Đảng ủy còn thường xuyên cử thành viên Ủy ban Kiểm tra tham dự sinh hoạt lệ tại các Chi bộ; Tổ chức 2 cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề với 2 Chi bộ trực thuộc. Đồng thời, thường xuyên giám sát việc thực hiện nhiệm vụ được phân công và mức độ hoàn thành của từng đồng chí đảng viên.

Về công tác lãnh đạo đoàn thể, Đảng ủy quan tâm tốt hoạt động Công đoàn, thông qua việc tạo điều kiện chăm lo đời sống vật chất và tinh thần CB-NV cơ quan như: tổ chức họp mặt kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ Nữ 8/3 cho công đoàn viên, trao tặng 31 phần quà cho cán bộ nữ. Tổ chức tết Trung thu và tặng 31 phần quà cho con em cán bộ cơ quan với tổng số tiền là 7.350.000 đồng. Tổ chức 01 chuyến tham quan nghỉ mát tại Vũng Tàu cho 34 cán bộ, nhân viên (CB-NV) cơ quan. Ngoài ra, chỉ đạo và tạo điều kiện Ban chấp hành công đoàn tham gia đầy đủ các phong trào văn hóa, thể dục thể thao do Công đoàn cấp trên phát động. Tổ chức tốt các hoạt động thăm hỏi CB-NV cơ quan, đồng thời vận động mỗi cán bộ đóng góp 01 ngày lương về phòng chống thiên tai do Tỉnh phát động, với tổng số tiền trên 8 triệu đồng.

Về phát động phong trào thi đua lao động giỏi, có 100% cán bộ cơ quan xây dựng bảng chức trách cá nhân, bảng đăng ký thi đua, bảng đăng ký nữ "giỏi việc nước, giỏi việc nhà" và nam "giỏi việc nước, chia sẻ việc nhà" năm 2019; Qua đó có 35 CB-NV cơ quan được công nhận danh hiệu.

Nhân Hội nghị, Đảng ủy cơ quan Hội Nông dân tỉnh đã trao tặng 6 giấy khen cho đảng viên hoàn thành xuất sắc công tác Đảng trong năm 2019.

Đ/c Nguyễn Văn Nhiên (giữa)-Bí thu Đảng ủy cơ quan trao tặng giấy khen đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng năm 2019

Với các hoạt động đạt được trong năm, Đảng ủy cơ quan Hội Nông dân tỉnh được Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp xếp loại cơ sở Đảng “hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019”./.

Ngọc Dung