Huyện, thị, thành, cơ sở Hội

Đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống tội phạm và tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS

05/01/2018
Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh với Công An tỉnh về công tác phòng chống tội phạm và Kế hoạch Sở Y Tế tỉnh về việc triển khai tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV/AIDS từ mẹ sang con và phòng, chống HIV/AIDS trong năm 2017.

Vừa qua, Hội Nông dân tỉnh An Giang phối hợp cùng Phòng Xây dựng phong trào ( PV 28) Công An tỉnh và Trung Tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh An Giang đã tổ chức 10 buổi tuyên truyền thông qua sinh hoạt Chi Tổ hội, CLB.ND ở các xã điểm tại huyện,thị,thành trong tỉnh; Qua đó đã cấp phát 1.000 tờ liệu bướm và phiếu thông tin tố giác tội phạm; phòng, chống lây truyền HIV/AIDS từ mẹ sang con và các tệ nạn xã hội được gửi rộng rãi đến hội viên nông dân tại các buổi tuyên truyền. Nội dung tuyên truyền về các tệ nạn xã hội, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, an ninh trật tự và các thủ đoạn tội phạm trong tình hình mới và tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS trong hội viên, nông dân nhằm giúp người dân thấy rõ lợi ích của việc tiếp cận sớm các dịch vụ dự phòng, chăm sóc, điều trị HIV/AIDS; Tuyên truyền vận động hội viên, nông dân trong phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con; các biện pháp dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng; Phối hợp với các ngành ở địa phương vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia tổ chức mít tinh, ra quân hường ứng tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS.

Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức cho hội viên, nông dân, từ đó thực hiện tốt những Chủ trương, Chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, ý thức cảnh giác trong công tác phòng, chống tội phạm, những phần tử xấu nhằm nâng cao ý thức cảnh giác cho hội viên, nông dân, gia đình và những người xung quanh trong công tác phòng, chống và tố giác tội phạm, các biện pháp, hành vi an toàn phòng lây nhiễm HIV/AIDS cho người dân, nhằm hạn chế và ngăn ngừa sự lây nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng; giảm dần sự phân biệt, kỳ thị đối với những người có HIV/AIDS ở các huyện có tỷ lệ người nhiễm HIV/AIDS cao từ đó góp phần giữ vững an ninh trật tự và các tệ nạn xã hội ở địa phương.

Trường Sang