Huyện, thị, thành, cơ sở Hội

Hội Nông dân xã Lê Chánh Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018- 2023

01/03/2018

Ban Chấp hành khóa mới ra mắt húa hẹn với đại biểu

Nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân xã Lê Chánh luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ V đã đề ra, hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu thi đua như: Phát triển mới 200 hội viên, đạt tỷ lệ 100% nâng tổng số hội viên hiện có 1.614 hội viên; mở 08 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn; cử 36 lượt cán bộ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội; thành lập mới 05 tổ hợp tác; Hàng năm các chi hội đều đạt từ khá đến vững mạnh. Về phong trào nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi, toàn xã hiện có 1.345 nông dân đạt danh hiệu nông dân giỏi các cấp, ở các ngành nghề trồng lúa, màu, chăn nuôi và dịch vụ nông nghiệp.  Bên cạnh đó các phong trào thi đua của Hội tiếp tục phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

Với mục tiêu “Đoàn kết - Đổi mớ i- Hội nhập - Phát triển bền vững”, từ nay đến năm 2023, Hội Nông dân xã Lê Chánh phấn đấu hằng năm có 100% cán bộ Hội, chi hội được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ; Có trên 90% hội viên nông dân được tuyên truyền, học tập chỉ thị nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; 100% chi hội xây dựng và hoạt động đầy đủ 04 nội dung đều đạt danh hiệu vững mạnh hàng năm; Phát triển mới 150 hội viên; Phấn đấu đạt 90% số hộ nông dân đạt danh hiệu nông dân giỏi các cấp; 100% chi hội có quỹ hội; Vận động Quỹ hỗ trợ nông dân đạt 50 triệu đồng; Công tác thu hội phí đạt 100% chỉ tiêu; Duy trì và nâng chất các tiêu chí, chỉ tiêu trong xây dựng nông thôn mới do Hội phụ trách.

03 cá nhân được nhận giấy khen UBND xã

Đại hội đã tiến hành bầu 11 đại biểu vào Ban Chấp hành khóa mới; Bầu đoàn đại biểu đi dự đại Hội nông dân thị xã Tân Châu, Đồng chí Trần Thanh Trung tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội nông dân xã Lê Chánh lần thứ VI nhiệm kỳ 2018 – 2023

Nhân dịp này, có 02 cá nhân được nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp giai cấp nông dân; 03 cá nhân được nhận giấy khen UBND xã đạt thành tích trong công tác Hội và Phong trào nông dân nhiệm kỳ qua./.

Hữu Hậu