Kinh tế - xã hội

An Giang: Kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2020.

27/10/2020 10:04

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình chủ trì Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2020.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư thì tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2020, tình hình giải ngân vốn đầu tư công; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tình hình sản xuất nông nghiệp vụ Thu Đông 2020, công tác phòng chống lụt bão và kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2021; Sở Tài chính báo cáo tình hình thu, chi ngân sách 9 tháng đầu năm, Sở Y tế báo cáo tình hình dịch bệnh 9 tháng đầu năm; ý kiến phát biểu góp ý của các địa phương và các sở, ngành. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình kết luận và yêu cầu những công việc sau.

Trong 9 tháng đầu năm 2020 đại dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội của các quốc gia trên thế giới, của Việt Nam và An Giang..., nhưng với sự quyết tâm của Chính phủ, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các ngành các cấp bước đầu đã hạn chế được một số thiệt hại do dịch bệnh gây ra; kinh tế - xã hội tỉnh nhà đạt một số kết quả tích cực, tăng trưởng GRDP của 9 tháng đầu năm đạt 2,45% (cao hơn mức trưởng của cả nước là 2,12%). Hoạt động sản xuất nông nghiệp ổn định; kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 681 triệu USD, tăng 3,42% so cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước đạt 82,2% dự toán; giải ngân vốn đầu tư công đạt 65,5%, vượt chỉ tiêu của Chính phủ đề ra. Công tác phòng chống dịch bệnh trên người đạt kết quả khá tốt, số lượng ca mắc sốt xuất huyết, tay chân miệng đều giảm so cùng kỳ, đặc biệt là kiểm soát tốt dịch bệnh Covid -19. Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, phạm pháp hình sự giảm so cùng kỳ.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế đó là: Dịch bệnh Covid -19 còn tiềm ẩn và diễn biến khó lường; Khu vực III dịch vụ tăng thấp nhất, chỉ đạt 1,4% (cùng kỳ tăng 8,25%); thu hút các dự án đầu tư chậm lại và giảm so cùng kỳ; tình hình buôn lậu gia tăng; tội phạm ma túy diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông xảy ra tăng so cùng kỳ…

Lãnh đạo các sở, ngành và địa phương tập trung thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Kế hoạch, Chương trình công tác, Kịch bản tăng trưởng năm 2020 của UBND tỉnh trong điều kiện dịch bệnh Covid-19.

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách từng khối, lĩnh vực, tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành chuyên môn tích cực tham mưu, triển khai kịp thời những chính sách mới của Chính phủ để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp khôi phục hoạt động sản xuất - kinh doanh và đời sống nhân dân trở lại bình thường.

Đại hội Đảng đã hoàn thành, các ngành, các cấp sớm ổn định tổ chức bộ máy, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ, cơ quan đơn vị mình.

Các sở, ban ngành tham mưu UBND tỉnh xây dựng và triển khai Kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh; xây dựng các Chương trình hành động Tỉnh ủy, tập trung các khâu đột phá theo nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh đề ra.

Các sở, ngành khẩn trương chuẩn bị các nội dung, tờ trình, báo cáo theo Kế hoạch họp Hội đồng nhân dân tỉnh vào kỳ họp cuối năm, trước mắt là kỳ họp chuyên đề đầu tháng 11 năm 2020 đảm bảo theo đúng thời gian quy định.

TVB