Kinh tế - xã hội

Cần phát huy hiệu quả mô hình kinh tế hợp tác trong nông dân

06/11/2020 16:27

Nhằm tập hợp nông dân liên kết sản xuất, từng bước giúp nông dân mạnh dạng tham gia mô hình kinh tế hợp tác. Hợp tác xã nông nghiệp An Hòa, huyện Châu Thành đã duy trì hoạt động và từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động phù hợp xu hướng phát triển hiện nay.

Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp An Hòa được thành lập từ năm 2000, với tổng số 90 thành viên, hoạt động chủ yếu lĩnh vực tưới tiêu, trên diện tích 285 ha thuộc 3 ấp trên địa bàn xã An Hòa. Bộ máy nhân sự HTX gồm Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, kế toán và thủ quỹ.

Đại biểu tham dự Đại hội HTX nông nghiệp An Hòa

Tổng nguồn vốn hoạt động hiện có của HTX trên 1,17 tỷ đồng, trong nhiệm kỳ (2016-2020) HTX đã hoạt động mang lại lợi nhuận 967, 6 triệu đồng. Trong đó trích lập quỹ HTX 74,5 triệu đồng và chia lãi vốn góp thành viên 74,5 triệu đồng.

Hội đồng quản trị HTX nông nghiệp An Hòa, nhiệm kỳ 2021-2025

Nhìn chung hoạt động dịch vụ tưới tiêu của HTX đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất, tưới tiêu cho nông dân trên địa bàn. Bên cạnh đó còn góp phần giải quyết việc làm theo thời vụ cho 8 lao động/năm, đồng thời HTX còn đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi xã hội ở địa phương như: xây nhà đại đoàn kết, nâng cấp lộ giao thông nông thôn…

Bên cạnh, những kết quả đạt được trong hoạt động, HTX nông nghiệp An Hòa còn nhiều khó khăn về các khoản nợ cần thu hồi trong dân; việc tiếp cận nắm bắt thông tin, áp dụng KHKT vào sản xuất, giá cả thị trường, chính sách phát triển HTX, công tác tuyên truyền để nông dân tin tưởng, tham gia HTX…còn nhiều hạn chế.

Trong nhiệm kỳ tới (2021-2025) phấn đấu doanh thu hằng năm HTX tăng 1,5 lần so năm 2020, phát triển và mở rộng thêm các loại hình dịch vụ mới như: tưới tiêu, sản xuất cung ứng giống, cung ứng phân bón, thuốc BVTV, tiêu thụ nông sản.

Với sự quyết tâm và hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành địa phương, hy vọng trong nhiệm kỳ tới, HTX nông nghiệp An Hòa sẽ đạt được kết quả như mục tiêu đề ra./.

Ngọc Dung
Nông dân An Giang trong công tác bảo vệ môi trường