Kinh tế - xã hội

Giải ngân Quỹ Hỗ trợ Nông dân cho Dự án “Bắp, Bò, Biogas”

16/04/2019 14:32

Vừa qua, tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Mỹ An huyện Chợ Mới, Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh An Giang phối hợp với Hội Nông dân huyện Chợ Mới tổ chức giải ngân vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân từ nguồn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh An Giang phối hợp với Hội Nông dân huyện Chợ Mới tổ chức giải ngân vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân từ nguồn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam để xây dựng Dự án “Bắp, Bò, Biogas”, đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân xã Mỹ An làm chủ Dự án và cùng tham gia có 20 hộ hội viên nông dân trong xã. Mỗi hộ tham gia Dự án được vay 40 triệu đồng. Tổng số vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân đầu tư cho các hộ vay là 800 triệu đồng. Thời hạn vay 24 tháng, phí tiền vay 0,7%/tháng.

Phát biểu tại Hội nghị giải ngân, đồng chí Châu Văn Ly – Ủy viên Thường vụ Trung Ương Hội Nông dân Việt Nam, Tỉnh Ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang chỉ đạo Ban Điều hành Quỹ HTND tỉnh, Ban Điều hành Quỹ HTND huyện Chợ Mới thường xuyên phối hợp với Ban Thường vụ Hội Nông dân xã Mỹ An quản lý tốt nguồn vốn và yêu cầu các hộ tham gia Dự án sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả đồng vốn đã được vay, tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, thi đua sản xuất kinh doanh giỏi góp phần thực hiện xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

 

Lê Phụng.

Nông thôn An Giang