Kinh tế - xã hội

Hội Nông dân An Giang giải ngân vốn Quỹ hỗ trợ nông dân

24/10/2019 09:29

Ngày 17/10 và ngày 22/10/2019, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Hội Nông dân huyện Phú Tân, Thoại Sơn đã giải ngân vốn Quỹ hỗ trợ Nông dân từ nguồn vốn ủy thác Trung ương

Hội Nông dân tỉnh đã giải ngân cho dự án cải tạo vườn tạp trồng cây ăn trái theo hướng an toàn và dự án để hỗ trợ chuyển đổi sản xuất từ đất lúa sang trồng cây ăn trái, với số tiền 900 triệu đồng, cho 20 hội viên, nông dân thuộc xã Thoại Giang, Thoại Sơn và xã Phú Lâm, huyện Phú Tân. Đây là các dự án đã được Hội Nông dân tỉnh trực tiếp thẩm định đủ điều kiện cho vay; các dự án đều có tính khả thi, hiệu quả. Việc thực hiện đầu tư nguồn vốn cho các dự án sẽ góp phần hỗ trợ, giúp đỡ hội viên, nông dân xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, chuyển đổi sản xuất, mở rộng quy mô sản xuất giúp tăng thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Phát biểu tại buổi giải ngân, đồng chí  Võ Chí Hùng - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh yêu cầu Hội Nông dân 2 huyện Phú Tân, Thoại Sơn và xã Phú Lâm, Thoại Giang thành lập chi hội nghề nghiệp tại nơi thực hiện dự án, hỗ trợ giúp hội viên nông dân tiếp cận thông tin và khoa học kỹ thuật, thị trường, giúp đỡ hội viên nông dân trong việc sử dụng vốn, tạo điều kiện thuận lợi để hội viên nông dân tham gia sinh hoạt, tập huấn nâng cao kỹ thuật canh tác và phương án sử dụng vốn cho hiệu quả; đề nghị hộ hội viên nông dân được vay vốn có kế hoạch sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích và hiệu quả, hoàn thành tốt nghĩa vụ của người vay vốn, đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động, ủng hộ cho Quỹ Hỗ trợ nông dân ngày càng lớn mạnh.

Kim Thùy
Hội nghị sơ kết công tác Hội 6 tháng năm 2020