Kinh tế - xã hội

Thoại Sơn: Hội thảo đầu bờ chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng Bí thu trái non

18/09/2020 10:50

Với mục đích chuyển giao kỹ thuật trồng bí thu trái non từ vùng đất trồng lúa kém hiệu quả, mang lại nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích, góp phần thực hiện mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp nông thôn.

Từ đó đánh giá được khả năng sinh trưởng, phát triển cũng như hiệu quả mang lại của cây bí để làm cơ sở nhân rộng. Ngày 11/9/2020, Hội nông dân xã Vĩnh Chánh phối hợp với tổ hội nghề nghiệp trồng rau màu ấp Tây Bình A tổ chức hội thảo đầu bờ về chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng bí thu trái non.

Trồng bí thu trái non với nhiều ưu điểm như: Cây sinh trường khỏe, thu hoạch sớm, năng xuất cao, ăn được cả vỏ và hạt, sản lượng ước tính khoảng 3 tấn trên 1.000 mét vuông trên 1 vụ, được thu mua theo giá thị trường, sau khi trừ chi phí sản xuất trực tiếp, nông dân thu lợi nhuận gần 20 triệu đồng trên 1.000 mét vuông, cao hơn gấp 3 - 4 lần so với trồng lúa.

Hội thảo đầu bờ chính là một hình thức chuyển giao kỹ thuật cho nông dân bằng cách trao đổi trực tiếp những kinh nghiệm, phương pháp làm ăn mới, tư duy mới trong sản xuất nông nghiệp nhằm đánh giá và giải quyết những vướng mắc cho người nông dân, đây chính là hình thức chuyển giao tiến bộ kỹ thuật dễ hiểu nhất và nhớ lâu nhất đối với người nông dân.

Thành Chung - Ngô Quyền
Hội thi cán bộ Hội giỏi lần I - Năm 2020